Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hay thường được gọi tắt là hợp đồng BCC – Business Cooperation Contract) là một hình thức giao hết hợp đồng nhằm hợp tác kinh doanh để phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. So với các hình thức khác có thành lập tổ chức kinh tế như: thành lập công ty, thành lập hợp tác xã, thành lập hộ kinh doanh thì đây là loại hình giao kết đầu từ kinh doanh tiện lợi cho nhà đầu tư hơn cả.

Trang đầu hợp đồng hợp tác kinh doanh cơ bản
Trang đầu hợp đồng hợp tác kinh doanh cơ bản

I. Nội dung công việc liên quan:

Trên cơ sở yêu cầu của khách hàng và kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn hợp đồng của mình, LSX dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng BCC như sau:

STT

HẠNG MỤC

THỜI GIAN

1 Tư vấn chung:

a)  Tìm hiểu hiểu các yêu cầu mục đích cần hướng tới của Khách hàng trong dự án;

b)  Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Khách hàng cần lưu ý trong quá trình đàm phán và thực hiện dự án;

c)  Các vấn đề pháp lý cần lưu tâm khách để đảm bảo hiệu lực pháp luật và tính hiệu quả của các giao dịch mục tiêu.

Từ 04

ngày làm việc

(kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu từ Khách hàng)

2 Tham gia đàm phán trong các buổi họp, buổi thương lượng với đối tác:

a)  Tham gia cùng Khách hàng với vai trò đội ngũ cố vấn pháp lý của Khách hàng nêu ý kiến, đặt vấn đề, hỗ trợ giải đáp để đảm bảo quyền và lợi ích của Khách hàng;

b)  Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo các văn bản liên quan đến buổi họp, buổi thương lượng như: Thư mời, Thư cảm ơn, Biên bản họp, Biên bản ghi nhớ và những văn bản liên quan khác;

c)  Thay mặt Khách hàng soạn thảo văn bản phúc đáp tới Đối tác tiềm năng với nhưng vấn đề cần trao đổi bằng văn bản mà trong nội dung cuộc họp chưa giải quyết hết hoặc các bên thống nhất trả lời bằng văn bản.

d)  Thực hiện vai trò người làm chứng (nếu có)

Khách hàng cần gửi thông tin lịch làm việc trước ít nhất 24 giờ, tính từ thời điểm buổi làm việc bắt đầu

3 Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC):

a)  Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) dựa trên kết quả làm việc của những hạng mục dịch vụ trước trên cơ sở quyết định cuối cùng thuộc về Khách hàng.

b)  Hỗ trợ giải thích hợp đồng với đối tác của Khách hàng

c)  Sửa đổi, bổ sung hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng. Đồng thời đưa ra những ý kiến trong trường hợp những yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Khách hàng có tiềm ẩn rủi ro cho Khách hàng.

Từ 04

ngày làm việc

(kể từ ngày nhận được yêu cầu từ khách hàng)

II. Phí dịch vụ tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) có tính ứng dụng rất lớn trong các dự án hợp tác kinh doanh hai hoặc nhiều bên. Các dự án này cũng hết sức đa dạng từ quy mô, tính chất, vốn đầu tư, thời gian hợp tác, mức độ rủi ro của dự án… do đó, chi phí để thực hiện dịch vụ đám phán, soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng hết sức đa dạng.

Khi có nhu cầu về dịch vụ trên, hãy liên hệ Luật sư X theo số máy: 0971 624 624 (Mr Triết)

Một số dịch vụ khác của chúng tôi liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại:

Một số thông tin về công ty chúng tôi, quý khách có thể tham khảo: