Huấn Hoa Hồng có được xuất bản sách không?

Những vĩ nhân, những người thành công trong một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống thường tự hào truyền đạt lại những kiến thức và kinh nghiệm của họ thông qua các đầu sách. Bằng cách này, giúp cho họ hiện thực hóa được ước muốn và lý tưởng cuộc đời. Nhiều người khác, dù có thể chưa đạt đến tầm vĩ nhân và có thể đã có những thành công nho nhỏ cũng muốn có cho mình những đầu sách để tên tuổi họ mãi được lưu truyền. Gần đây nhất là trường hợp của Huấn Hoa Hồng, khi người “thầy giáo” này chuẩn bị xuất bản cuốn sách dạy về kinh doanh online. Vậy liệu rằng, người “thầy giáo” của chúng ta có đủ điều kiện để xuất bản sách hay không?

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xuất bản 2012

Nội dung tư vấn:

1. Điều kiện để xuất bản sách?

Quyền được sáng tạo và tạo ra các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, cụ thể là sách là một trong những quyền cơ bản của mỗi người dân Việt Nam.Những đầu sách có giá trị nhân văn, nội dung có hàm lượng tri thức tốt luôn đem đến nhiều lợi ích cho người đọc. Pháp luật Việt Nam hiện hành tôn trọng và khích lệ việc tự do sáng tạo của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng. Qua đó góp phần làm cho đời sống văn hóa, nghệ thuật của đất nước thêm phần sinh động.

Tuy nhiên, khi các bác tự viết ra một cuốn sách thì bác mới chỉ là chủ sở hữu cuốn sách và nội dung cuốn sách đó. Pháp luật chỉ bảo hộ quyền tác giả của cuốn sách theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ mà thôi. Để được xuất bản sách và phân phôi các cuốn sách tới rộng rãi độc giả thì phải đáp ứng được những điều kiện nhất định. Không phải nội dung nào cũng có thể được xuất bản thành sách và đến tay người đọc. Căn cứ theo Điều 10 Luật xuất bản 2012 thì điều kiện để xuất bản một đầu sách đó là:

“Điều 10. Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản

1. Nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:

a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

đ) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.”

Những nôi dung nêu trên đều là những nội dung tiêu cực, có thể tác động xấu về mặt nhận thức của người đọc về các vấn đề được đề cập trong cuốn sách. Do vậy, nhà nước ta nghiêm câm việc xuất bản những cuốn sách có nội dung nêu trên.

Như vậy, nếu cuốn sách của “thầy giáo” Huấn không đề cập đến những nội dung nhạy cảm nêu trên, mà bao hàm trong nội dung cuốn sách chỉ đơn thuần là những bí quyết kinh doanh online> Vốn kiến thức này được tích lũy từ những trải nghiệm trong thực tế của anh thì pháp luật tôn trọng quyền được xuất bản sách của anh.

2. Quy trình xuất bản sách

Trường hợp “thầy giáo” của chúng ta đáp ứng đầy đủ những điều kiện về quyền tác giả, điều kiện về nội dung cuốn sách được phép xuất bản thì thầy giáo cũng không thể tự mình đem bản thảo cuốn sách tới xưởng in và in sách ra đem bán được. Để sách được xuất bản hợp pháp, “thầy giáo” Huấn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký xuất bản hoặc thông qua một nhà xuất bản nào đó đăng ký xuất bản với cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 22 Luật xuất bản 2012 quy định rằng “trước khi xuất bản tác phẩm, tài liệu hoặc tái bản xuất bản phẩm, nhà xuất bản phải đăng ký xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông theo mẫu quy định. Nội dung đăng ký xuất bản phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản.”

Muộn nhất trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký xuất bản của nhà xuất bản được thầy giáo Huấn tin tưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký xuất bản bằng văn bản; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Khi có trong tay văn bản xác nhận đăng ký xuất bản là căn cứ để nhà xuất bản ra quyết định xuất bản và có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 của năm xác nhận đăng ký.

Tuy nhiên, với những thành tích từ trước đến nay của người “thầy giáo” của chúng ta, có lẽ việc lựa chọn và ký hợp đồng về việc xuất bản sách với một nhà xuất bản lớn, uy tín thì tương đối khó khăn.

Hy vọng bài viết trên hữu ích đối với quý độc giả.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hình sự tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Từ khóa: