Lựa chọn: Tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty

Lựa chọn Tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty là băn khoăn của nhiều chủ doanh nghiệp khi việc kinh doanh gặp khó khăn. Hãy tham khảo bài viết này để có được quyết định đúng đắn nhất.

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

1. Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là việc mà doanh nghiệp tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm: sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu, ký hợp đồng … vì lý do nào đó. Khi quyết định tạm dừng thì doanh nghiệp sẽ phải có nghĩa vụ thông báo với sở kế hoạch & đầu tư nơi đặt trụ sở trong thời gian nhất định. Ngược lại theo quy định pháp luật Việt Nam thì doanh nghiệp sẽ chỉ được tạm ngừng kinh doanh tối đa là 2 năm.

Pháp luật doanh nghiệp 2014 quy định về tạm ngừng kinh doanh tại Điều 200 như sau:

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh
1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Tham khảo thêm bài viết: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

2. Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty, doanh nghiệp là việc chấm dứt hẳn mọi hoạt động kinh doanh, mã số thuế … và doanh nghiệp coi như chưa từng tồn tại. Để so sánh thì giải thể sẽ giống như khai tử cho một người. Sau khi thực hiện thủ tục giải thể thì công ty sẽ bị thu hồi mã số thuế, không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh này khác. Khác với tạm ngừng kinh doanh là được dừng tạm thời trong một thời gian tối đã 2 năm, sau đó doanh nghiệp sẽ được mở lại hoạt động như bình thường. Giải thể là cách để xóa bỏ và chấm dứt hẳn một pháp nhân.

Các trường hợp được giải thể quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm bài viết: Dịch vụ giải thể công ty tại Hà Nội

3. Nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể công ty?

Dưới góc nhìn của Luật sư X – thường xuyên cung cấp những dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ khuyên Quý khách nên tạm ngừng kinh doanh bởi các lý do sau đây:

Về chi phí: chi phí tạm ngừng kinh doanh sẽ luôn rẻ hơn chi phí về giải thể công ty. Tạm ngừng không phải chấm dứt hẳn hoạt động nên sẽ không phải thực hiện chốt thuế và các nghĩa vụ với nhà nước trong quá trình thực hiện. Thông thường chi phí giải thể công ty sẽ đắt gấp 5 – 10 lần tạm ngừng kinh doanh.

Sự tồn tại của công ty: Như quý vị đã biết thì giải thể là chấm dứt vĩnh viễn hoạt động của một công ty nhưng giải thể chỉ là để công ty dừng kinh doanh trong một thời gian mà thôi. Tạm ngừng kinh doanh sẽ tốt hơn đối với những khách có nhu cầu tiếp tục kinh doanh trong tương lai, khi đó chúng ta sẽ có một công ty có thâm niên để sẵn sàng hoạt động thay vì phải thành lập công ty mới.

Bán công ty: Bán công ty là lựa chọn của nhiều người, hiện nay việc mua bán công ty khá đơn giản vì có nhiều người muốn mua lại công ty để hoạt động, tham gia dự thầu … Tạm ngừng kinh doanh sẽ là cách để tìm đối tác giao dịch công ty mà ta không có nhu cầu sử dụng nữa.

Hãy liên hệ với Luật sư X khi quý khách có nhu cầu về tạm ngừng kinh doanh hoặc bán công ty: 0833 102 102

 

 

 

 

Từ khóa: , ,