Mẫu đơn xin thôi quốc tịch

Vì một vài lý do nào đó mà công dân Việt Nam muốn xin thôi Quốc tịch Việt Nam. Việc này phải gửi đơn lên Chủ tịch nước và tất nhiên đơn từ phải rõ ràng và đầy đủ ý. Một mẫu đơn xin thôi Quốc tich bao gồm những gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Nội dung tư vấn:

1. Các nội dung cần có trong đơn xin thôi quốc tịch. 

  • Tiêu đề đơn : Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam
  • Thông tin chi tiết của người xin thôi quốc tich: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch hiện tại, Giấy tờ tùy thân, …
  • Lý do xin thôi quốc tịch: Đây là phần nguyên nhân mà người xin thôi quốc tịch phải lưu ý và đảm bảo nó phải hợp lý, hợp pháp.
  • Danh sách những người phụ thuộc được xin thôi quốc tịch.
  • Phần cam đoan thông tin và chịu trách nhiệm.

2. Mẫu đơn xin thôi quốc tịch. 

ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên (1): …………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ……………… Nam: Nữ: ……………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………

Nơi sinh (2): …………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký khai sinh (3): …………………………………………………………………………..

Quốc tịch hiện nay (4): ………………………………………………………………………………

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): ……………………. Số: …………………………………

Cấp ngày, tháng, năm: ………………………….., Cơ quan cấp: ………………………………

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có): ………………………………………..

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): ……………………………..……

Địa chỉ cư trú hiện nay: ………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………………

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được thôi quốc tịch Việt Nam.

Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam: …………………………………………………………………

Tôi cũng xin cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây được thôi quốc tịch Việt Nam (nếu có): ……………

STT Họ tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Nơi đăng ký khai sinh Ngày, tháng, năm xuất cảnh (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

                              ………….., ngày ….. tháng ……. năm……
Giấy tờ kèm theo:

– …………………………………..

– …………………………………..

– …………………………………..

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2) Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4) Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì;

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ xin thôi quốc tịch tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

 

Từ khóa: ,