Mức lương của bảo vệ, lái xe cơ quan nhà nước

Bảo vệ, lái xe trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được gọi chung là nhân viên thừa hành, phục vụ. Mức lương của các đối tượng này cũng được tính theo công thức: Lương cơ sở x Hệ số lương. Trong bài viết này, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về tăng cường lương cơ sở
  • Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang

Nội dung tư vấn

Những bảo vệ hay lái xe của cơ quan nhà nước tại thời điểm trước sẽ được coi là và ăn lương theo bậc dành cho viên chức mà tùy vào từng thời điểm, chức năng của những cơ quan khác nhau mà bậc lương sẽ tính theo khung hệ số nhất định, cụ thể:

1. Bảng lương nhân viên của bảo vệ (nghìn đồng/tháng)

Bảnh lương dựa trên mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1.490.000đ

Hệ số

1.5

1.68

1.86

2.04

2.22

2.4

2.58

2.76

2.94

3.12

3.3

3.48

Mức lương

2.235

2.5032

2.7714

3.0396

3.3078

3.576

3.8442

4.1124

4.3806

4.6488

4.917

5.1852

2.   Bảng lương của lái xe (nghìn đồng/tháng)

Bảnh lương dựa trên mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1.490.000đ

Hệ số

2.05

2.23

2.41

2.59

2.77

2.95

3.13

3.31

3.49

3.67

3.85

4.03

Mức lương

3.0545

3.3227

3.5909

3.8591

4.1273

4.3955

4.6637

4.9319

5.2001

5.4683

5.7365

6.0047

Tham khảo: Mức lương cơ sở là gì?

Ghi chú:

1. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.

2. Hệ số lương của các ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định tại bảng lương này đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.

3. Công chức cấp xã đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định thì được hưởng hệ số lương bằng 1,18.

4. Theo phân loại công chức, viên chức:

– Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước là công chức ngạch nhân viên và tương đương.

– Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước là viên chức ngạch nhân viên.

5. Nhân viên theo các ngạch quy định tại bảng lương này có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch, thì được xem xét để cử đi thi nâng ngạch trên liền kề hoặc thi nâng ngạch lên các ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 mà không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch và không quy định theo hệ số lương hiện hưởng.

Trong bảng lương mức lương được chia theo ngạch, ngạch lương thể hiện trình độ, vị trí làm việc khác nhau. Trong một ngạch có một mức lương chuẩn và một số bậc lương thâm niên. Vì vậy việc nâng bậc lương trong ngạch chủ yếu căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc được giao và thâm niên giữ bậc, nhưng khi chuyển từ ngạch thấp lên ngạch cao hơn thì phải thi nâng ngạch.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.