Người giám hộ đương nhiên là gì?

Giám hộ đương nhiên là thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực luật dân sự. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu giám hộ đương nhiên là gì? Bài viết dưới đây của Luật sư X xin đưa ra những kiến thức khái quát về người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Giám hộ đương nhiên là gì?

Khoản 1 điều 46 Bộ luật dân sự 2015 ghi nhận:

Điều 46: Giám hộ

1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

Như vậy, có thể hiểu giám hộ đương nhiên là những trường hợp mà người giám hộ được pháp luật quy định và thừa nhận mà không phải qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

Người giám hộ đương nhiên sẽ có quyền và nghĩa vụ thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 

2. Điều kiện trở thành người giám hộ

Điều kiện trở thành người giám hộ nói chung, cũng như người giám hộ đương nhiên được quy định theo pháp luật dân sự. Theo đó, cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

 • năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
 • Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
 • Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên

 

3. Trường hợp giám hộ đương nhiên

Pháp luật quy định các trường hợp giám hộ đương nhiên bao gồm:

 

Trường hợp người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên

Giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên được quy định tại điều 47 và điều 52 Bộ luật dân sự 2015

Theo đó, người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu, được xác định như sau:

 • Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.
 • Trường hợp không có anh chị làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.
 • Trường hợp không có người giám hộ trong 2 trường hợp trên thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

 

Trường hợp người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

Giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được quy định tại điều 48 và điều 53 Bộ luật dân sự 2015.

 

Cụ thể, trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ nếu người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Trong trường hợp không lựa chọn người giám hộ thì người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau:

 • Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.
 • Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.
 • Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Lưu ý: Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.Tuy nhiên, người giám hộ đương nhiên không cần phải đăng ký việc giám hộ nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định pháp luật.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn

 

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: