Người từ đủ 14 đến 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về những tội danh gì?

Trách nhiệm hình sự được đặt ra khi tội phạm bị phát hiện. Một vấn đề quan trọng để xác định trách nhiệm hình sự là tuổi của người phạm tội. Trong đó, một giai đoạn tuổi quan trọng đó là từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi. Độ tuổi này phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội phạm nào?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Theo điều 12, khoản 2 bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong một số trường hợp nhất định.

Trước hết, cần hiểu thê nào là tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Điều 9 bộ luật hình sự quy định như sau:

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 

Tội phạm được phân loại và xác định theo mức độ nguy hiểm và mức hình phạt. Theo đó mức hình phạt của tội phạm rất nghiêm trọng là 7 – 15 năm tù giam, còn tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 15 -20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy người từ đủ 14 – dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hinh sự với một số tội phạm, và nếu tội phạm đó có nhiều mức độ phải rơi vào trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, danh sách tội phạm mà người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm hinh sự như sau:

1. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người:

 • Giết người (Điều 123),
 • Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134),
 • Hiếp dâm (Điều 141),
 • Hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142), 
 • Cưỡng dâm (Điều 143),
 • Cưỡng dâm người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144),
 • Mua bán người (Điều 150),
 • Mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151).

2. Các tội xâm phạm sở hữu:

 • Cướp tài sản (Điều 168),
 • Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169),
 • Cưỡng đoạt tài sản (Điều 170);
 • Cướp giật tài sản (Điều 171);
 • Trộm cắp tài sản (Điều 173);
 • Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178).

3. Các tội phạm về ma túy:

4. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng:

 • Tổ chức đua xe trái phép (Điều 265);
 • Đua xe trái phép (Điều 266);
 • Phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 286);
 • Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 287);
 • Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác (Điều 289);
 • Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290);
 • Khủng bố (Điều 299);
 • Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 303);
 • Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 304).

Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, nếu có hành vi vi phạm pháp luật của các tội trên, và rơi vào tình tiết tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng (dựa theo mức hình phạt) thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn đối với những trường hợp khác thì người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay