14

Th 06

Nhà trường bắt buộc học sinh học thêm (phải trả phí) có đúng không

Nhà trường bắt buộc học sinh học thêm (phải trả phí) có đúng không

  • Hoàng Sơn
  • 0 bình luận
Trường Đại học Dân lập thuộc top đầu hiện nay lại có quy định bắt buộc phải tham gia học thêm có trả phí, khi sinh viên đó chưa đạt mức điểm (do Trường quy định) nếu không sẽ bị đuổi học. Vậy việc nhà trường ép buộc sinh viên học thêm có trả phí có hợp pháp không?

 

Trả lời

Căn cứ:

  • Thông tư 17/2012/TT - BGDĐT

 

Nội dung tư vấn

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường là hoàn toàn tự nguyện, nhà trường không được phép ép buộc học viên học thêm. Điều 3 Thông tư 17/2012/TT - BGDĐT quy định

Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm

 

Hơn nữa, nếu là học sinh có học lực yếu và cần phải phụ đạo thì đó là trách nhiệm của nhà trường và nhà trường không được thu thêm học phí

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Văn bản này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm.

 

Như vậy, nhà trường trong trường hợp trên đã ra quy định trái với pháp luật và cần phải bị bác bỏ. Việc học thêm và trả học phí hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của học sinh, nhà trường không được ép buộc.

 

Khuyến nghị

 

VIDEO THAM KHẢO

popup

Số lượng:

Tổng tiền: