Những điều kiện để được tham gia tổ chuyên gia đấu thầu

bởi HaTrang

Tổ chuyên gia đấu thầu được thành lập với mục đích đánh giá hồ sơ quan tâm; hồ sơ dự sơ tuyển… Vậy theo quy định, cần có những điều kiện để được tham gia tổ chuyên gia đấu thầu? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Luật đấu thầu 2013

Tổ chuyên gia đấu thầu được thành lập khi nào?

Quy định khi lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thì bên mời thầu có quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia. Trách nhiệm của tổ chuyên gia đấu thầu là:

  • Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
  • Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu;
  • Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư;
  • Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
  • Bảo lưu ý kiến của mình;
  • Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra;
  • Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền; chủ đầu tư; bên mời thầu; cơ quan thanh tra; kiểm tra; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;
  • Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

Tổ chuyên gia đấu thầu tối thiểu bao nhiêu người?

Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực; kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm; hồ sơ dự sơ tuyển; hồ sơ dự thầu; hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu; nhà đầu tư. Theo đó thì không có quy định cụ thể về số lượng thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu.

Pháp luật chỉ đặt ra yêu cầu về điều kiện của thành viên tổ chuyên gia. Vì vậy mà căn cứ vào quy mô; tính chất; độ phức tạp của gói thầu mà bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu có thể quyết định số lượng thành viên của tổ chuyên gia.

Điều kiện để được tham gia tổ chuyên gia đấu thầu

Pháp luật quy định về điều kiện làm thành viên tổ chuyên gia như sau: Thành viên là cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; trừ trường hợp:

Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

Cá nhân không tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp thì khi tham gia vào làm việc tại tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

+ Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;

+ Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;

+ Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

Trong trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Hi vọng bài viết “Những điều kiện để được tham gia tổ chuyên gia đấu thầu” giúp ích cho quý độc giả! Liên hệ với Luật sư X để sử dụng dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tốt nhất: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Đấu thầu là gì?

Đấu thầu là một đề nghị giá (thường có tính cạnh tranh) do một cá nhân hoặc doanh nghiệp đặt ra cho một sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc một nhu cầu rằng một cái gì đó được thực hiện. … Trong bối cảnh mua sắm của công ty hoặc chính phủ; giá chào bán mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân sẵn sàng bán cũng được gọi là giá thầu.

Đấu thầu nhà nước là gì?

Đấu thầu nhà nước còn được gọi là mua sắm công (Public Procurement); hoặc mua sắm của chính phủ (Government procurement). Các dự án mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thị trường này

Đấu thầu tư nhân là gì?

Đấu thầu tư nhân (còn gọi là mua sắm tư/ mua sắm doanh nghiệp – tiếng Anh là: B2B (Business to Business); là hình thức mua sắm của doanh nghiệp sử dụng vốn tư nhân. Các dự án của các doanh nghiệp tư nhân, sử dụng vốn tư nhân để mời thầu thì các gói thầu đó thuộc thị trường này.

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm