Những thông tin phải có trong biển hiệu công ty

Biển hiệu công ty là một trong những cách giới thiệu, “quảng cáo” để mọi người biết đây là công ty gì, hoạt động trong lĩnh vực nào, địa chỉ ở đâu,…? Vậy để một biển hiệu của một công ty được coi là phù hợp với quy định của pháp luật, thì biển hiệu đó phải chứa đựng những thông tin gì?  Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
 • Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

Nội dung tư vấn

1. Các hình thức biển hiệu

Điều 22 Nghị định 103/2009/NĐ-CP quy định: “Việc viết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu, sau đây gọi chung là viết, đặt biển hiệu, tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân dưới các hình thức bảng, biển, hộp đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ (neonsight) hoặc các hình thức khác, nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam không phải xin phép nhưng phải tuân theo những quy định tại Điều 23 Quy chế này”.

Như vậy, biển hiệu của công ty có thể được thể hiện dưới các hình thức sau:

 • Bảng
 • Biển
 • Hộp đèn
 • Hệ thống đèn neson uốn chữ (neonsight)
 • Các hình thứcc khác

Mục đích: giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch của tổ chức, cá nhân đó cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Mỹ quan, chữ viết biển hiệu

Mỹ quan, chữ viết của biển hiệu được quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 103/2009/NĐ-CP. Theo đó:

 • Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan.
 • Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.

3. Vị trí biển hiệu

Vị trí đặt biển hiệu được quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 103/2009/NĐ-CP. Theo đó: “Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc”.

Từ quy định trên có thể thấy:

 • Về vị trí: Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân.
 • Về số lượng: 
  • Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng.
  • Tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

4. Nội dung biển hiệu

Nội dung biển hiệu bắt buộc phải có:

 • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp
  • Cơ quan chủ quản trực tiếp là cơ quan cấp trên trực tiếp quyết định về tổ chức, nhân sự, ngân sách hoặc giải quyết các chế độ, chính sách cho cơ quan, tổ chức viết, đặt biển hiệu, như Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản trực tiếp của Báo Văn hoá; Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ quản trực tiếp của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Tổng công ty X là cơ quan chủ quản trực tiếp của Công ty Y. (Ví dụ: Tập đoàn Digital NOVAON là cơ quan chủ quản trực tiếp của Công ty NOVAON ADS, NOVAON AutoAds,…)
  • Cơ quan quản lý nhà nước không phải là cơ quan chủ quản trực tiếp của văn phòng luật sư, của doanh nghiệp tư nhân hoặc một số loại hình công ty khác.
 • Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. (Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý tài chính CL, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng dân dụng BV,…)
 • Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. (Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân,…)
 • Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ) (Ví dụ: tư vấn quản lý tài chính, đầu từ và xây dựng dân dụng,…)
 • Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có) (Ví dụ: Địa chỉ giao dịch: Số 69 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội; Số điện thoại: 0123456789)
 • Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.  

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về Luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Từ khóa: