Phân biệt giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh

bởi Vudinhha
Phân biệt giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh

Hiện nay, mọi người vẫn còn hay nhầm lẫn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhgiấy phép kinh doanh là một. Tuy nhiên, thực ra đây là hai loại giấy phép hoàn toàn khác nhau. Hãy đọc bài viết này của Luật sư X để phân biệt được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh nhé!

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như các văn bản pháp luật liên quan đã quy định cụ thể để phân biệt giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh là hai loại giấy khác nhau . Mỗi loại giấy có trình tự thủ tục cấp, nội dung, đối tượng điều chỉnh… khác nhau, cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Giấy phép kinh doanh
Khái niệm Là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp. Là loại giấy phép được cấp cho doanh nghiệp có kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Ý nghĩa pháp lý

Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước.

Là nghĩa vụ của Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp.

Là sự cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

Là quyền cho phép (theo cơ chế xin–cho).

Điều kiện để được cấp

Doanh nghiệp phải có đủ 4 điều kiện sau:

  1. Đăng ký kinh doanh ngành nghề không bị cấm đầu tư kinh doanh
  2. Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể: không đặt tên gây nhầm lẫn, trùng với tên doanh nghiệp đã đăng ký…
  3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ
  4. Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

Để được cấp giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp  kinh doanh ngành, nghề có điều kiện phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định. 

Ví dụ: Để được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu thì doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường…

Thời hạn giấy phép có hiệu lực  Phụ thuộc vào ý chí quyết định của nhà đầu tư, chủ sở hữu hay sự tồn tại của doanh nghiệp. Thường thời hạn sử dụng không được ghi vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phụ thuộc vào ý chí quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,  thời gian có thể từ vài tháng đến vài năm. Thời hạn sử dụng giấy được thể hiện trong giấy phép kinh doanh.
Cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Cơ quan đăng ký kinh doanh:

Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bộ, Sở, Phòng quản lý ngành nghề có điều kiện nào thì có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề đó.

Ví dụ: Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm 

Thủ tục

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ hợp lệ tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp

Đơn xin phép 

Hồ sơ hợp lệ

Thẩm định, kiểm tra các điều kiện do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Quyền của cơ quan nhà nước Nếu doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính thì cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đầy đủ hồ sơ và đủ điều kiện nhưng cơ quan có thẩm quyền có thể từ chối nếu việc kinh doanh của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, an ninh, quốc phòng.

Trên đây là những điểm khác nhau cơ bản giữa giấy chứng nhận kinh doanh và  giấy phép kinh doanh.

Hi vọng có ích cho độc giả!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ thành lập công ty tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay 0833102102 
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm