Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Thiết bị X-quang là một thiết bị đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế. Vì có liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của con người nên việc sử dụng thiết bị này cần phải được cấp phép và khai báo. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Căn cứ:

  • Luật Năng lượng nguyên tử 2008
  • Thông tư 08/2010/TT-BKHCN

Nội dung tư vấn

1. Trách nhiệm thực hiện thủ tục khai báo

Máy chụp X–quang là loại máy phát ra các chùm tia X có bức xạ cao xuyên qua mô mềm và thành phần dịch trong cơ thể để tạo hình ảnh trên phim, từ đó bác sĩ có thể đưa ra chẩn đoán về bệnh. Vì là một thiết bị bức xạ ảnh hưởng đến sức khỏe con người nên nếu không thuộc trường hợp miễn trừ khai báo thì tổ chức, cá nhân sử dụng phải có trách nhiệm khai báo trong vòng bảy ngày làm việc, kể từ ngày có thiết bị bức xạ.

Điều 72. Khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân

1. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ hoặc chất thải phóng xạ với hoạt động trên mức miễn trừ khai báo, thiết bị bức xạ có công suất trên mức miễn trừ khai báo, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân phải khai báo với cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân về số lượng, loại, đặc tính, xuất xứ và các thông tin khác quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật này.

2. Việc khai báo phải được thực hiện trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có vật liệu phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

23. Mức miễn trừ khai báo, cấp phép là mức hoạt độ phóng xạ hoặc công suất của thiết bị bức xạ mà từ mức đó trở xuống chất phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ được coi là không nguy hại cho con người, môi trường.

 

2. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang trong lĩnh vực y tế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thành phần hồ sơ: Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế (theo mẫu ban hành theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN)

Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương nơi cá nhân cư trú hoặc nơi tổ chức có trụ sở.
  • Cách thức gửi hồ sơ: Gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong vòng 5 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin nếu cần thiết.

  • Nếu hồ sơ hợp lệ, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục sẽ được nhận Giấy xác nhận khai báo.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục sẽ nhận được văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Lưu ý:

  • Tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục khai báo trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày có thiết bị
  • Không thu lệ phí

3. Mẫu Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

Mẫu

Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

———————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1.Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                                4. Fax:                                

5. E-mail:

II. ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị:

2. Mã hiệu (Model):

3. Hãng, nước sản xuất:

4. Năm sản xuất:

5. Điện áp cực đại (kV):

6. Dòng cực đại (mA):                                

7. Mục đích sử dụng:

Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp          Soi chẩn đoán có tăng sáng truyền hình          

 Chụp can thiệp                                     € Chụp răng

 Chụp vú                                                 € Chụp cắt lớp CT

 Đo mật độ xương                                   Chụp thú y

€ Mục đích khác (ghi rõ):

8. Cố định hay di động:

€ Cố định                           Di động                                          

9. Nơi đặt thiết bị cố định (ghi rõ vị trí phòng đặt thiết bị):                                

III. ĐẦU BÓNG PHÁT TIA X

1. Mã hiệu (Model):                                                

2. Số sêri (Serial Number):

3. Hãng, nước sản xuất:                                          

4. Năm sản xuất:

IV. BÀN ĐIỀU KHIỂN

1. Mã hiệu (Model):                                                

2. Số sêri (Serial Number):

3. Hãng, nước sản xuất:                                          

IV.  BỘ PHẬN TĂNG SÁNG (đối với thiết bị tăng sáng truyền hình)

1. Mã hiệu (Model):                                                

2. Số sêri (Serial Number):

3. Hãng, nước sản xuất:                                          

 

…., ngày…. tháng… năm….

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/

CÁ  NHÂN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: , ,