Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm bài hát

Đối với mỗi bài hát, để được bảo hộ tốt nhất những quyền phát sinh thì tác giả cần phải thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Hãy tham khảo bài viết này để rõ hơn về quy trình thủ tục.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009;
  • Nghị định 22/2018/NĐ-CP;

Nội dung tư vấn

1. Bản quyền tác phẩm bài hát là gì?

Theo khái niệm thông thường, chúng ta có thể hiểu đơn giản “tác phẩm âm nhạc” hay bản quyền bài hát là đoạn nhạc hoặc cấu trúc âm nhạc của 1 đoạn nhạc, khi đó một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh thường được kết hợp bởi 03 yếu tố là giai điệu, hòa âm, tiết tấu.

Tác giả của tác phẩm âm nhạc thông thường là những nhạc sỹ, người có chuyên môn và am hiểu trong lĩnh vực âm nhạc (nhà soạn nhạc) để sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Tất nhiên, không nhất thiết phải là người có chuyên môn về âm nhạc mới đủ điều kiện để trở thành tác gỉa khi đăng ký bản quyền.

Bản quyền bài hát đương nhiên thuộc về người sáng tác ra tác phẩm, tuy nhiên đăng ký bản quyền với cơ quan nhà nước chính là cách khẳng định quyền của mình đối với tác phẩm âm nhạc do mình sáng tạo ra.

2. Thủ tục đăng ký bản quyền bài hát

Để thực hiện quy trình thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho bài hát, quý khách thực hiện những bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bản quyền âm nhạc bao gồm các thông tin như: Tên tác phẩm, ngày hoàn thành tác phẩm, ngày công bố tác phẩm ra công chúng, hình thức công bố tác phẩm, thông tin chủ sở hữu tác phẩm…

Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền. Việc soạn hồ sơ rất quan trọng và là căn cứ để Cục bản quyền xem xét trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác phẩm cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm. Hồ sơ đăng ký sẽ được nộp tại Cục bản quyền tác giả.

Bước 4: Theo dõi hồ sơ đăng ký, kịp thời bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên thẩm định hồ sơ

Bước 5: Nộp lệ phí đăng ký bản quyền và nhận bản gốc giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

Tham khảo thêm bài viết: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bài quyền bài hát

  1. Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả (theo quy định Điều 50 Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ 2005);
  2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
  3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
  4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

Chú ý: Các tài liệu quy định tại các mục 1,2,3,4,5 này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Thời gian thực hiện: Thông thường để thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả sẽ có thời gian thụ lý giải quyết từ 15 – 30 ngày làm việc;

Hướng dẫn hoàn thành tờ khai đăng ký bản quyền tác giả:

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả/quyền liên quan;

Các thông tin trong tờ khai đăng ký quyền tác giả

– Ghi rõ người nộp đơn là tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc quyền thừa kế, hoặc người được ủy quyền.

– Ghi rõ nộp hồ sơ cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả cần ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ

– Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày tháng năm công bố; nếu tác phẩm chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.

– Ghi rõ hình thức phát hành bản sao tác phẩm như xuất bản, ghi âm, ghi hình…

– Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.

– Khai đầy đủ các thông tin về tác giả, các đồng tác giả.

– Khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu.

– Ghi rõ chủ sở hữu tác phẩm do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo và tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc thừa kế.

– Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (Nếu như là tổ chức)

Khi có nhu cầu đăng ký bản quyền bài hát, hãy liên hệ Luật sư X ngay: 0833 102 102

Hi vọng bài viết sẽ có X

Từ khóa: , , ,