Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An

Tạm ngừng kinh doanh là hành vi pháp lý giúp doanh nghiệp tạm ngừng lại công việc của mình để cải tổ, xây dựng những chiến lược chính sách mới khi đang gặp khó khăn. Nghệ An là một trong những tỉnh thành có nền kinh tế cũng khá phát triển. Tuy nhiên, việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp nơi đây cũng không khó xảy ra. Vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:
1. Công ty tại Nghệ An có quyền tạm dừng kinh doanh. 

Cũng giống như việc thành lập doanh nghiệp, Việc tạm dừng kinh doanh là một quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải cứ thích là tạm ngừng. Nhiều trường hợp doanh nghiệp tự tạm ngừng kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục báo cáo dẫn đến những hình thức xử phạt không đáng có. Cụ thể, nghĩa vụ báo cáo khi tạm dừng kinh doanh tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 như sau: 

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Theo đó, khi muốn tạm dừng kinh doanh thì chủ doanh nghiệp tại Nghệ An phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau mới được phép tạm dừng: 

Thứ nhất, về thời gian thông báo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tạm ngừng kinhd oanh thì chủ doanh nghiệp phải thực hiện thông báo tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An. 

Thứ hai, về hình thức: Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản.

Thứ ba: Về nghĩa vụ tài chính của công ty: Doanh nghiệp tại Nghệ An phải thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ phát sinh trước đó như nợ, tiền lương và thuế. Trường hợp có thỏa thuận khác thì doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ này. 

Như vậy, nếu không đáp ứng được 1 trong 3 điều kiện trên thì Doanh nghiệp ở Nghệ An không được phép tạm dừng kinh doanh. Ngược lại, nếu đáp ứng cả ba, thì việc tạm dừng kinh doanh nó sẽ là quyền theo đúng nghĩa của nó !

Việc tạm ngừng kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp dừng hoạt động, giảm trừ nghĩa vụ về kê khai, báo cáo thuế cũng như nộp thuế môn bài trong trường hợp tạm ngừng đủ 1 năm tài chính (Từ 1/1 đến hết 31/12)

 

2. Thủ tục thực hiện báo cáo tạm ngừng kinh doanh!

Như đã phân tích ở trên, việc tạm ngừng kinh doanh phải được thực hiện qua thủ tục thông báo bằng văn bản đến Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An trong trường hợp doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể, quy trình gồm các bước như sau: 

Bước 1:  Chủ sở hữu doanh nghiệp ( bảo gồm thành viên công ty hợp danh, công ty Trách nhiệm hữu hạn, hay cổ đông công ty cổ phần,…) tổ chức cuộc họp để thống nhất việc có hay không việc tạm ngừng kinh doanh. Việc thống nhất được thể hiện bằng biên bản họp và quyết định của chủ sở hữu công ty.

Bước 2:  Những hồ sơ cần hoàn thiện: 

Sau khi đã thống nhất thời gian bắt đầu tạm ngừng kinh doanh và mở lại hoạt động thì đại diện của công ty cần chuẩn bị những thành phần hồ sơ như sau để hoàn thiện thủ tục tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên:

  • Biên bản họp hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc giải thể công ty
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể
  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty
  • Giấy giới thiệu khi đại diện thực hiện thủ tục

Bước 3: Nộp hồ sơ: Sau khi đã hoàn thiện các hồ sơ trên thì việc Doanh nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ trên đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những bước quan trọng nhất của thủ tục tạm ngừng kinh doanh. 

Cơ quan giải quyết : Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An 

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện xem xét hồ sơ cũng như cấp giấy xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh trong trường hợp hồ sơ hợp lệ. Nếu không hoặc chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo và yêu cầu sử đổi/bổ sung.

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102 (Phím số 1)

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: