Tội phản bội tổ quốc bị xử phạt như thế nào?

bởi Nguyen Duy
Tội phản bội tổ quốc bị xử phạt như thế nào

Chào Luật sư X, hiện nay có rất nhiều bài đăng trên các trang mạng facebook mang các nội dung xuyên tạc, nói xấu và kích động phản quốc. Điều này gây ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị rất nhiều, nếu người đọc không đủ tỉnh táo nhận thức được đây là tin giả thì có thể dẫn đến bị các đối tượng xấu lôi kéo phản quốc? Vậy theo quy định hiện nay, tội phản bội tổ quốc bị xử phạt như thế nào? Xin được luật sư tư vấn.

Chào bạn, để giải đáp thắc mắc hãy cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Căn cứ pháp lý

Tội phản bội tổ quốc là gì?

Điều 108 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau:
Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc

 1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
 2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, tội phản bội tổ quốc là hành vi của công dân Việt Nam câu kết với người nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Dấu hiệu pháp lý của tội phản bội tổ quốc

 • Khách thể của tội phạm: Khách thể trực tiếp của tội này là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Đây là những quan hệ xã hội có tầm quan trọng đặc biệt, là lợi ích cơ bản của dân tộc Việt Nam, là thành quả của công cuộc xây dựng, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc của nhiều thế hệ.

Khái niệm Tổ quốc ở đây được hiểu là Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội phản bội tổ quốc được đặc trưng bằng hành vi câu kết với người nước ngoài của công dân Việt Nam.

Câu kết với người nước ngoài được hiểu là việc người phạm tội có quan hệ qua lại chặt chẽ với nước ngoài, phối hợp với nước ngoài trong các hoạt động chống phá Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.
Hành vi câu kết với người nước ngoài khác với các hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia khác có mối liên hệ với nước ngoài ở mối quan hệ mang tính phối hợp giữa người phạm tội với phía người nước ngoài trong các hoạt động chống phá Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hành vi hoạt động điều tra, thu thập tin tức tình báo của đối tượng nội gián thuần túy theo sự chỉ đạo của nước ngoài không phải là “câu kết” nước ngoài. Hành vi liên hệ với người nước ngoài của công dân Việt Nam để trốn ở lại nước ngoài chống chính quyền nhân dân cũng không phải là “câu kết” với người nước ngoài.

Hành vi câu kết với người nước ngoài cấu thành tội phản bội tổ quốc có thể kể đến như:

 • Bàn bạc với nước ngoài về mưu đồ chính trị và các mặt khác nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Nhận sự giúp đỡ của nước ngoài về mặt tài chính, vũ khí hoặc phương tiện kỹ thuật hoặc lợi ích vật chất khác phục vụ cho hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam
 • Hoạt động dựa vào thế lưc nước ngoài gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam
 • Tiếp tay cho nước ngoài để hoạt động chống chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Chủ thể của tội phạm: Công dân Việt Nam, có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.
 • Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích là nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Tội phản bội tổ quốc bị xử phạt như thế nào?

Tội phản bội tổ quốc bị xử phạt như thế nào
Tội phản bội tổ quốc bị xử phạt như thế nào?

Hình phạt chính

Căn cứ quy định tại Điều 108 BLHS 2015 thì người phạm tội có thể bị áp dụng các hình phạt chính như:

 • Tù có thời hạn;
 • Tù chung thân;
 • Tử hình.

Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

Trường hợp người nào có hành vi câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh nhưng trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì chỉ chịu hình phạt trong khung là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

Thời hạn phạt tù từ 01 năm đến 05 năm chỉ áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội phản bội Tổ quốc.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định về tội phạm này, bên cạnh đó, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Điển hình, ở tội phạm này, Luật đã quy định cụ thể khung hình phạt áp dụng cho trường hợp người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại khoản Điều 51 BLHS 2015. Tuy nhiên, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ nếu các tình tiết đó hợp lý và phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

Tội gián điệp là gì theo quy định hiện nay?

Hiện nay, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 của nước Việt Nam ta quy định về tội gián điệp tại điều 110 như sau:

 1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại;

c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm. Nếu người đó chưa thực hiện hành vi phạm tội mà chỉ trong giai đoạn chuẩn bị thì cũng phải chịu mức hình phạt là 01 năm đến 05 năm. Đối với trường hợp người đã nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện mà tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được miễn trách nhiệm hình sự về tôi gián điệp.

Có thể thấy, căn cứ vào những quy định tại điểm a, b, c Điều 1 Luật này ta có thể rút ra được thế nào là tội gián điệp. Tội gián điệp sẽ phải chịu hình phạt thấp nhất là 05 năm và cao nhất là chung thân hoặc tử hình. Do đó, tính chất của tội này là rất nguy hiểm. Khi phát hiện một người có biểu hiện của tội gián điệp, hãy thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền gần nhất để ngăn chặm những tình huống xấu có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là bài viết tư vấn về “Tội phản bội tổ quốc bị xử phạt như thế nào?” Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới dịch vụ tư vấn thủ tục kết hôn với người Hàn Quốc… thì hãy liên hệ ngay tới Luật sư X để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Hoặc qua các kênh sau:

FaceBook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Sự giống nhau của tội phản bội tổ quốc và tội gián điệp?

Tội phản bội tổ quốc và tội gián điệp là những tội có mức độ nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, bởi nó trực tiếp xâm hại đến khách thể quan trọng nhất trong xã hội chính là sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền của Tổ quốc.
Khách thể của cả hai tội này là xâm phạm đến quan hệ an ninh quốc gia.
Hai tội này đều thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với mức nguy hiểm đặc biệt lớn có khung hình phạt cao nhất quy định tại BLHS: từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân, tử hình.

Bị kết tội phản bội tổ quốc thì có được đặc xá không?

Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021.
Theo đó, tại Điều 4 quy định về các trường hợp không được đề nghị đặc xá như sau:
Người có đủ điều kiện quy định tại Điều 3 của Quyết định này không được đề nghị đặc xá nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
Bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội phá rối an ninh; tội chống phá cơ sở giam giữ; tội khủng bố hoặc một trong các tội quy định tại Chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh của Bộ luật Hình sự

Các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự?

a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
d) Phạm tội có tính chất côn đồ;
đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;
e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;
g) Phạm tội 02 lần trở lên;
h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;
i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc17 người đủ 70 tuổi trở lên;
k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;
l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;
m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc18 tàn ác để phạm tội;
n) Dùng thủ đoạn hoặc19 phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;
o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;
p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm