Trốn trại cai nghiện có vi phạm pháp luật

Việc cai nghiện ma túy có thể được áp dụng đối với các đối tượng tự nguyện hoặc là bắt buộc. Đây không phải là biện pháp hình sự, bởi vậy việc các đối tượng nếu như thực hiện hành vi bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện, trong trường hợp cai nghiện tự nguyện thì sẽ được xem như từ bỏ việc cai nghiện, trong trường hợp cai nghiện bắt buộc thì sẽ xem xét một số biện pháp hành chính về quản lý sau khi đưa họ quay về trại cai nghiện. Hãy cũng với Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nội dung tư vấn

1. Về quyết định truy tìm người đang cai nghiện bắt buộc bỏ trốn

Theo Điều 17 Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định về Truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn như sau: 

“1. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi đưa vào cơ sở, thì cơ quan Công an cấp huyện nơi Tòa án quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm.

2. Trường hợp người đang chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn thì Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm đối tượng. Cơ quan Công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở cai nghiện bắt buộc trong việc truy tìm đối tượng để đưa người đó trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Trường hợp tìm được người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn mà không tự nguyện chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp giải đưa trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

4. Thời gian bỏ trốn không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.”

Như vậy, trong trường hợp người đang chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn thì Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc ra quyết định truy tìm đối tượng. Cơ quan Công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở cai nghiện bắt buộc trong việc truy tìm đối tượng để đưa người đó trở lại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc phối hợp tìm kiếm, đưa người đó trở lại cơ sở được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Trốn khỏi trại cai nghiện bị xử phạt như thế nào?

Khoản 3 Điều 32 Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định:

“Trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, học viên vi phạm quy chế, nội quy của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì bị kỷ luật bằng một trong các hình thức sau:

a) Phê bình;

b) Cảnh cáo;

c) Giáo dục tại phòng kỷ luật.”

Như vậy, trong trường hợp chỉ bỏ trốn tại trại cai nghiện bắt buộc mà không làm thiệt hại cơ sở vật chất, tấn công người khác thì khi bị bắt vào trại sẽ bị áp dụng các biện pháp như phê bình, cảnh cáo, giáo dục tại phòng kỷ luật như đã nêu ở trên.

Còn nếu trường hợp vì bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện mà có các hành vi đập phá, hủy hoại tài sản của cơ sở cai nghiện, tấn công người khác… thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi gây rối trật tự công cộng Nghị định 167/2013/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc bị truy tố với các tội danh Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật hình sự, Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự và tội Huỷ hoạt hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ Luật Hình sự.

Về thời hạn cai nghiện bắt buộc, theo khoản 2 Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về  dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.