Trục xuất là gì?

Bên cạnh những quy phạm pháp luật chung cho công dân Việt Nam, thì pháp luật Việt Nam còn có những quy định riêng dành cho các đối tượng là người nước ngoài, người không quốc tịch. Nhằm quản lý nhóm đối tượng đặc thù này, hệ thống pháp luật nước ta đã xây dựng những quy định pháp luật, các chế tài, hình phạt xử lý vi phạm và một trong số đó có chính là trục xuất người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Những quy định như vậy là cần thiết để nhằm ngăn chặn, xử lý, chấn áp những hành vi vi phạm trong nhiều lĩnh vực liên quan đến các hoạt động trong đời sống xã hội

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Khái niệm trục xuất

Pháp luật Việt Nam quy định về trục xuất vừa mang tính chất là một hình phạt dành cho các tội phạm hình sự được quy định trong Bộ Luật hình sự hiện hành. Vừa mang tính chất là một chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm. Tuy nhiên, về cơ bản, khái niệm trục xuất trong pháp luật Việt Nam đều thống nhất rằng trục xuất là một biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài, người không quốc tịch được cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện và xử lý bằng cách loại bỏ những người này ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất còn thể hiện bản chất của Nhà nước khi nó mang tính cưỡng chế thi hành đối với những đối tượng bị áp dụng hình phạt. 

Dù rằng có khái niệm chung là có những nét tương đồng như vậy, nhưng trong mỗi lĩnh vực pháp luật cụ thể lại có những quy định, đặc điểm riêng biệt. Cụ thể, trong pháp luật hình sự, trục xuất được quy định là một hình phạt nghiêm khắc trong số các hình phạt được quy định trong Bộ Luật hình sự hiện hành. Còn đối với trong lĩnh vực hành chính, trục xuất là một chế tài, là công cụ hữu ích để cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm của các đối tượng người nước ngoài trong nhiều lĩnh vực. 

2. Trục xuất trong pháp luật hình sự

Theo xu hướng phát triển hiện đại của nhân loại, pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền con người, được thể hiện thống nhất và xuyên suốt trong quá vãn bản pháp luật từ Hiến pháp tới các văn bản cấp dưới. Trong đó, công dân Việt Nam và người nước ngoài, người không quốc tịch được tôn trọng và đối xử bình đẳng theo các quy định pháp luật, không xâm phạm tới quyền con người của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể, pháp luật bắt buộc phải nghiêm trị đối với những đối tượng có hành vi phạm tội. Nhất là đối với những người nước ngoài thì công tác tố tụng hình sự lại càng phải thực hiện một cách chặt chẽ và tuân thủ pháp luật hơn vì các vấn đề ngoại giao. Do đó, tại Điều 37 Bộ Luật hình sự hiện hành quy định hình phạt trục xuất là hình phạt riêng biệt dành cho các đối tượng phạm tội là người nước ngoài, người không quốc tịch như sau:

Điều 37. Trục xuất

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.

Bộ Luật hình sự hiện hành quy định trục xuất vừa là hình phạt chính, vừa là hình phạt bổ sung. Cụ tại Điều 32 Bộ luật hình sự hiện hành quy định rằng:

Điều 32. Các hình phạt đối với người phạm tội

1. Hình phạt chính bao gồm

d) Trục xuất

2. Hình phạt bổ sung bao gồm:

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính

Như vậy, để áp dụng hình phạt trục xuất với những người nước ngoài, người không quốc tịch có hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền xử lý của pháp luật Việt Nam thì phải Tòa án sẽ xem xét và đưa ra hình phạt cụ thể. Những trường hợp tuy Tòa án đã áp dụng hình phạt chính là các hình phạt khác, không phải là trục xuất. Tuy nhiên, nếu xét thấy cần thiết phải loại bỏ người phạm tội ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì Tòa án sẽ áp dụng trục xuất như là một hình phạt bổ sung.

2. Trục xuất trong pháp luật hành chính

Do các cá nhân là người nước ngoài, người không quốc tịch được pháp luật cho phép tham gia vào nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế, xã hội của Việt Nam như lao động, đầu tư kinh doanh, văn hóa nghệ thuật,…. Bởi vậy, khi tham gia vào các quan hệ xã hội như vậy sẽ có lúc những đối tượng này sẽ có những hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Bên cạnh việc có thể bị áp dụng các chế tài xử phạt hành chính đươc quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như phạt cảnh cáo, phạt tiền,… Thì pháp luật cũng quy định trục xuất là một chế tài xử phạt được áp dụng riêng biệt cho những đối tượng vi phạm hành chính là người nước ngoài. Cụ thể tại Điều 27 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

Điều 27. Trục xuất

1. Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Như đã nói ở trên, dù có những nét tương đồng tuy nhiên khái niệm trục xuất trong pháp luật hành chính tương đối khác so với khái niệm trục xuất được quy định trong pháp luật hình sự.

  • Thứ nhất, hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hành chính là nhỏ hơn so những hậu quả của các hành vi phạm tội hình sự gây ra.
  • Thứ hai đó là cơ quan có thẩm quyền quyết định trục xuất một người nước ngoài có hành vi vi phạm trong pháp luật trong hình sự là Tòa án. Còn trong lĩnh vực hành chính, người có thẩm quyền ra quyết định trục xuất đó là Giám đốc cơ quan công an cấp tỉnh và Cục trưởng cực quản lý xuất nhập cảnh.
  • Thứ ba, đối với những người bị tòa án tuyên hình phạt trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam thì đó được xem là một án tích. Còn đối với việc bị áp dụng chế tài trục xuất trong lĩnh vực hành chính thì không bị xem là một án tích. 

Những trường hợp điển hình bị áp dụng chế tài trục xuất trong lĩnh vực hành chính đó là những đối tượng không đủ điều kiện hoặc có những hành vi vi phạm về nhập cảnh vào Việt Nam. Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm của những người lao động không có giấy phép, lao động chui khi hết thời hạn ghi trong giấy phép. Cụ thể tại Điều 171 Bộ Luật lao động 2012 quy định:

Điều 171. Giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

…..

2. Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, dù người vi phạm đã được cơ quan chức năng ban hành quyết định trục xuất nhưng nếu thuộc những trường hợp dưới đây thì có thể được hoãn thi hành quyết định xử phạt:

  • Bị bệnh nặng, phải cấp cứu hoặc vì lý do sức khoẻ khác không thể thực hiện được quyết định xử phạt trục xuất có chứng nhận của bệnh viện hoặc trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên hoặc các trường hợp bất khả kháng khác;
  • Phải thực hiện nghĩa vụ về dân sự, hành chính, kinh tế theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy rằng, trong thời đại thế giới phẳng hiện nay và sự biến tướng và phát triển mạnh của những đối tượng tội phạm xuyên quốc gia và những hành vi vi phạm của người nước ngoài thì việc pháp luật Việt Nam có những quy định về các chế tài xử phạt vừa nghiêm khắc, vừa đảm bảo được luật pháp quốc tế đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa và chấn áp những hành vi vi phạm pháp luật.

Hy vọng bài viết trên đã giúp quý độc giả hiểu thêm về một trong những hình phạt, chế tài xử phạt của pháp luật Việt Nam

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay