Việc thực hiện 4 nhiệm vụ Đảng viên theo quy định

bởi BuiNgan
Quy định mới nhất về việc thực hiện 4 nhiệm vụ Đảng viên

Mỗi Đảng viên phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện công việc được giao, ồi dưỡng phẩm cách đạo đức, lối sống để xứng đáng là lực lượng nòng cốt của Nhà nước. Vậy quy định mới nhất về việc thực hiện 4 nhiệm vụ Đảng viên như thế nào.

Cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Điều lệ Đảng 2020

Việc thực hiện 4 nhiệm vụ Đảng viên

Đảng viên hay gọi một cách đầy đủ là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục vụ được giao; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên theo quy định

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng 2020, 4 nhiệm vụ của Đảng viên bao gồm:

 • Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
 • Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
 • Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đang; phục tùng kỳ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Bên cạnh 4 nhiệm vụ của Đảng viên ở trên, hiện nay Đảng viên cũng có thêm một số nhiệm vụ sau đây:

 • Đảng viên phải luôn linh hoạt, nhạy bén với những điều kiện mới, những thách thức mới đặt ra.
 • Mỗi Đảng viên cần nắm được, ý thức được những nhiệm vụ của mình giúp cho Đảng Cộng sản ngày càng vững mạnh hơn, nhận được sự tin tưởng, yêu quý từ nhân dân, vì lợi ích nhân dân và sự phát triển của đất nước.
 • Trau dồi kiến thức, tăng cường rèn luyện nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, vốn sống, trình độ văn hóa với nguồn tri thức mới.
 • Quyết liệt đấu tranh với những tư tưởng sai trái, thù địch làm lung lay nền tảng tư tưởng, vai trò của Đảng trong nhân dân.
 • Luôn là người mẫu mực, tiên phong đấu tranh chống lại những điều điều xấu, những thành phần biến chất, suy đồi đạo đức, chia sẻ, chia bè, kéo phái …
 • Cẩn trọng trong mọi hoạt động, đặc biệt là những thông tin truyền tải trên truyền thông, mạng xã hội.

Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại)

Quy định mới nhất về việc thực hiện 4 nhiệm vụ Đảng viên
Quy định mới nhất về việc thực hiện 4 nhiệm vụ Đảng viên

Người vào Đảng cần phải:

 • Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;
 • Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;
 • Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Người giới thiệu phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm;
 • Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

Trách nhiệm của Chi bộ và cấp Uỷ :

 • Trước khi chi bộ xét và đề nghị kết nạp, chi uỷ kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi người đó sinh hoạt. Vấn đề lịch sử chính trị của người vào Đảng phải thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
 • Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi được ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị lên cấp uỷ cấp trên; khi có quyết định của cấp uỷ cấp trên, chi bộ tổ chức lễ kết nạp từng người một.
 • Đảng uỷ cơ sở xét, nếu được ít nhất hai phần ba số cấp uỷ viên tán thành kết nạp thì đề nghị lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp.
 • Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc cấp uỷ cơ sở được uỷ quyền xét, quyết định kết nạp từng người một.

Nơi chưa có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện giới thiệu thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp cử đảng viên về làm công tác tuyên truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi về vấn đề:Quy định mới nhất về việc thực hiện 4 nhiệm vụ Đảng viên”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác như ly hôn; tạm ngừng kinh doanh; giải thể công ty bị đóng mã số thuế… mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Những người cần được thẩm tra lý lịch Đảng

Những người cần được thẩm tra lý lịch đảng bao gồm: Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng), người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân. Vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Nội dung cần xác mình trong quá trình thẩm tra

– Làm rõ những yếu tố về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với người vào Đảng. Có chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước hay không.
– Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người thân. Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm