Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân bị xử lý như thế nào?

bởi LeDuyPhuong
Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân bị xử lý như thế nào?

Hiện nay, tội phạm giết người đang ngày một tăng lên rất nhiều. Đôi khi chỉ vì một cái nhìn mà đã tội phạm đã được thực hiện; xâm phạm đến tính mạng của người khác. Hành vi giết người vì mâu thuẫn cá nhân là hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này cần được lên án và phải được truy cứu trách nhiệm hình sự thích đáng. Cùng lsx tìm hiểu về “Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân bị xử lý như thế nào?” qua bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật hình sự năm 2015

Nội dung tư vấn

Mâu thuẫn cá nhân là gì?

Mâu thuẫn cá nhân là những tranh chấp, xung đột được thực hiện bởi nhiều dạng hành vi cụ thể trong thực tế giữa các cá nhân với nhau. Những dạng hành vi cụ thể: đánh nhau, trêu ghẹo, chọc tức, chửi nhau, xúc phạm nhau,…

Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân phạm tội gì?

Trước tiên hành vi đâm chết người đã là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Có thể thấy đây là hành vi cố ý tước đoạt mạng sống của người khác một cách tàn nhẫn. Người phạm tội mong muốn bị hại chết và thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp; thực hiện hành vi đến cùng.

Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác với lỗi cố ý trực tiếp do ngừoi có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện với động cơ nhất định.

Hành vi này có thể bị khép tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Cụ thể như sau:

Giết người là gì?

Giết người là Hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác một cách trái pháp luật. Hành vi này không chỉ xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác mà còn là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Các yếu tố cấu thành tội giết người

Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp:

 • Lỗi cố ý trực tiếp: người phạm tội thấy trước được hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng vì mong muốn hậu quả đó xảy ra nên đã thực hiện hành vi phạm tội.
 • Lỗi cố ý gián tiếp: người phạm tội nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng để đạt được mục đích của mình nên đã có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Mặt khách quan của tội phạm

Chủ thể có hành vi tước đoạt mạng sống của người khác: được thể hiện qua hành vi dùng mọi thủ đoạn nhằm đạt mục đích cuối cùng là chấm dứt sự sống của người khác.

Tuy nhiên, trong trường hợp chủ thể vì vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà làm chết người thì cấu thành tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Hành vi làm chết người được thực hiện bằng các hình thức sau:

 • Hành động: thể hiện qua việc người phạm tội đã cố tình thực hiện các hành vi mà pháp luật không cho phép nhằm tước đoạt mạng sống người khác
 • Không hành động: thể hiện qua việc người phạm tội đã không thực hiện nghĩa vụ phải làm để cứu giúp người khác nhằm giết người. Thông thường tội phạm được thực hiện trong trường hợp bằng cách lợi dụng nghề nghiệp.

Hậu quả: thông thường các hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của người khác sẽ gây hậu quả trực tiếp là làm nạn nhân chấm dứt sự sống. Tuy nhiên, khi hành vi mà người phạm tội đã thực hiện có mục đích là chấm dứt sự sống của nạn nhân thì được coi như đã cấu thành tội phạm giết người; dù hậu quả chết người có xảy ra hay không.

Chủ thể 

Chủ thể của tội giết người là: người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định thì đều có khả năng trở thành chủ thể của tội giết người. Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đỏi bổ sung 2017 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì người từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Người từ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Khách thể

Khách thể của tội giết người là quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của công dân. Đây là quyền quan trọng nhất của con người.

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp:

 • Lỗi cố ý trực tiếp: người phạm tội thấy trước được hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng vì mong muốn hậu quả đó xảy ra nên đã thực hiện hành vi phạm tội.
 • Lỗi cố ý gián tiếp: người phạm tội nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng để đạt được mục đích của mình nên đã có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân bị xử lý như thế nào?

Khung 1

Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với các trường hợp sau:

Giết 02 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

Thuê giết người hoặc giết người thuê; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn.

Khung 2

Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với phạm tội không thuộc các trường hợp kể trên.

Khung 3

Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Hình phạt bổ sung

Ngoài ra người phạm tội còn bị các hình phạt bổ sung như:

 • Cấm đảm nhiệm chức vụ;
 • Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm;
 • Phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 đến 5 năm.

Tình tiết tăng nặng đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Các tình tiết định khung tăng nặng được áp dụng trong vụ án trên là: giết nhiều người (điểm a khoản 1 Điều 93 BLHS) và giết người là cha mẹ của mình (điểm đ khoản 1 Điều 93).

Tình tiết định khung tăng nặng là tình tiết làm thay đổi một lượng đáng kể – tăng tính chất nguy hiểm cho xã hội. Hành vi giết nhiều người (từ 2 người trở lên) đã thể hiện rất rõ tính nguy hiểm của hành vi giết người; cũng như hành vi giết ông; bà; cha; mẹ người nuôi dưỡng; thầy cô giáo của mình mang tính phản trắc; suy đồi đạo đức gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới an ninh xã hội mà con ảnh hưởng lớn tới đạo đức xã hội.

Các tình tiết giảm nhẹ ddâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Theo Điều 51 BLHS năm 2015 quy định:

Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

 • Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
 • Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
 • Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
 • Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
 • Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
 • Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
 • Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
 • Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
 • Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
 • Người phạm tội tự thú;
 • Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn nhận tội;
 • Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
 • Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng;……. và một số trường hợp khác theo quy định tại điều này.

Người phạm tội có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ nếu thuộc một trong các trường hợp trên. Quy định này thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Giải quyết vấn đề đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Xã hội ngày càng phát triển thì mức độ phức tạp của xã hội ngày trở nên cao hơn. Đi kèm theo đó là gắn liền với các tệ nạn xã hội không mong muốn. Trong đó, tội phạm giết người đang diễn ra tinh vi, phức tạp, nhiều hơn trước. Chính vì vậy, mỗi cá nhân, tổ chức cần phải thực hiện đúng quy định của pháp luật; chung tay phòng chóng tội phạm; thường xuyên bổ sung kiến thức về tội phạm; biết kiềm chế bản thân. Để từ đó, không vì một mẫu thuẫn vô cùng nhỏ của cá nhân với nhau mà lại tước đoạt tính mạng của họ.

Mời bạn đọc xem thêm:

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn về Để dao trong cốp xe máy đi đường có bị xử phạt không? Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan, dịch vụ luật sư tư vấn hình sựluật sư tranh tụng, luật sư bào chữa trong vụ án hình sự. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp giết người do bị tấn công trước xử lý ra sao?

Trường hợp giết người do bị tấn công trước sẽ có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu như rơi vào trường hợp phòng vệ chính đáng. Trong trường hợp này; việc phòng vệ phải xảy ra hợp lý và phù hợp. Tức là nếu như người tấn công đã không còn khả năng gây nguy hiểm nhưng người bị tấn công vẫn thực hiện hành vi phòng vệ. Thì đó không được coi là phòng vệ chính đáng và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh sẽ xử lý như thế nào?

Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm trong trường hợp: giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó; hoặc đối với người thân thích của người đó. Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm trong trường hợp: đối với 02 người trở lên.

5/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm