Dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Hà Nội mới nhất năm 2021

bởi LinhTrang
Dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Hà Nội

Giấy phép xây dựng làm một loại giấy tờ quan trọng; khi công dân dự định xây mới hoặc sửa sang nhà cửa. Để được cấp giấy phép xây dựng; thuận lợi hơn khi thi công công trình; Luật sư X hân hạnh được hỗ trợ thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Căn cứ pháp lý

Luật xây dựng 2014.

Luật đất đai 2013.

dịch vụ xin giấy phép xây dựng 1
dịch vụ xin giấy phép xây dựng 1

Xin cấp phép với công trình xây dựng

Theo quy định của pháp luật thì trước khi xây dựng; chủ đầu tư cần phải làm thủ tục để xin cấp phép. Tại Điều 89 Luật xây dựng 2014 có cụ thể hóa như sau:

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình; chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Tuy nhiên, cũng có một số công trình xây dựng sẽ được miễn loại giấy phép này. Đó là những công trình không phổ biến và đặc thù; được quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014:

 • Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
 • Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
 • Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
 • Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
 • Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;
 • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
 • Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

2. Các loại giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng sẽ có ba loại hình phổ biến, bao gồm:

 • Giấy phép xây dựng mới;
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
 • Giấy phép di dời công trình.

Đối với mỗi trường hợp; thì Thủ tục cấp giấy phép xây dựng lại có những quy trình thủ tục khác biệt, cụ thể:

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng mới:

Đối với nhà riêng lẻ:

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề; phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Đối với xây dựng công trình không theo tuyến:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

Đối với xây dựng công trình theo tuyến:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng; kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến.
 • Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với công trình tôn giáo:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng; kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng; và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng; kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng; và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Đối với công trình quảng cáo:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; theo quy định của pháp luật về đất đai (Hợp đồng thuê đất).
 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng; kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
 • Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng; và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo.

Thủ tục xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
 • Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

Thủ tục xin cấp giấy phép di dời công trình:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50 – 1/500.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa Điểm công trình sẽ di dời tới.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện năng lực thực hiện.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di dời theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014.
 • Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
 • Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm:
  • Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình;
  • Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

Dịch vụ cấp giấy phép xây dựng

Để thuận tiện hơn trong quá trình xây dựng, sửa sang, cải tạo nhà cửa. Luật sư X xin hân hạnh cung cấp dịch vụ cấp giấy phép xây dựng tại Hà Nội với thông tin như sau:

 • Tư vấn về hồ sơ, quy trình thủ tục cấp giấy phép xây dựng phù hợp với mọi loại công trình;
 • Đại diện soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, kết hợp với các bên trong quá trình giải quyết thủ tục;
 • Đại diện nộp hồ sơ, làm việc trực tiếp, nhận kết quả từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu hỏi thường gặp

Các loại giấy phép xây dựng có những loại nào?

Giấy phép xây dựng sẽ có ba loại hình phổ biến, bao gồm:
Giấy phép xây dựng mới;
Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
Giấy phép di dời công trình.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đối với nhà riêng lẻ?

Hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Bản vẽ thiết kế xây dựng.
Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm những gì?

Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm: Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình;
Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

Liên hệ Luật Sư X

Trên đây là toàn bộ nội dung về Dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Hà Nội mới nhất năm 2021. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833102102

Xem thêm: Thủ tục cần lưu ý khi tiến hành xây dựng nhà xưởng

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm