Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Hiện nay, với xu hướng khởi nghiệp mạnh mẽ, nền kinh tế phát triển thì việc thành lập doanh nghiệp là điều tất yếu và số doanh nghiệp được đăng ký thành lập ngày càng tăng. Với sự thúc đẩy nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng muốn tăng quy mô đầu tư sản xuất, kinh doanh và huy động nguồn vốn lớn từ bên ngoài. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được tự do huy động vốn để mở rộng việc xản xuất, kinh doanh mà chỉ có công ty cổ phần (CTCP) được quyền phát hành cổ phần để tự do huy động vốn. Vậy để thành lập công ty cổ phần cần những điều kiện gì?

Căn cứ pháp lí

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện về quyền thành lập, quản lý

Không phải cá nhân nào cũng được quyền thành lập doanh nghiệp, điều kiện thành lập một công ty được quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.”

Để thành lập Công ty cổ phần (CTCP), trước hết cần phải được pháp luật quy định cá nhân, tổ chức được phép thành lập, do đó, cá nhân, tổ chức Việt Nam và cả nước ngoài không thuộc các trường hợp cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp thì được quyền đăng ký doanh nghiệp.

 

2. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh được áp dụng đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà trước khi thành lập doanh nghiệp phải được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật; Hoạt động công chứng, chứng thực,… Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác mà khi tiến hành hoạt động mới cần sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngành nghề kinh doanh không điều kiện sẽ không áp dụng điều kiện này.

3. Điều kiện về tên Công ty cổ phần

Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.”

Việc quy định điều kiện về tên Công ty cổ phần (CTCP) nhằm phân biệt giữa tên CTCP dự kiến thanh lập và tên doanh nghiệp đã đăng ký, tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đối tác của doanh nghiệp. Nếu không tuân thủ quy định về tên trùng, gây nhầm lẫn thì việc đăng ký doanh nghiệp sẽ không được chấp thuận.

4. Điều kiện về số lượng thành viên, cổ đông sáng lập

Điều 110. Công ty cổ phần

1.Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;”

Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, khi đăng ký thành lập CTCP, các cổ đông sáng lập tối thiểu là 03 và không hạn chế tối đa, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác như: công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; tuy nhiên, số lượng thành viên tối thiểu phải là 03. Ngoài ra, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc!

Khuyến nghị

  • 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp  tại Việt Nam.
  • 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay