Dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp bị tội gì?

Hiện nay, đi xem phim ở rạp với âm thanh sống động, màn hình lớn,… đã trở thành niềm yêu thích, một trong những cách thức giải tỏa căng thẳng của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh việc xem phim, vì một lý do nào đó mà nhiều người đã có hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp. Vậy câu hỏi đặt ra “Hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp bị tội gì?”. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

 • Luật Sỡ hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009)
 • Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Nội dung tư vấn:

1. Hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp

Hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp là một trong những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; mà cụ thể là hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyến tác giả. Hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp được xem là hành vi sao chép theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. Theo đó: “Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo bản sao dưới hình thức điện tử”.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành về hành vi xâm phạm quyền tác giả và Khoản 5 Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp, cụ thể là hành vi:

 • Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Sao chép đối với bản ghi hình mà không được phép của nhà sản xuất bản ghi hình.

Như vậy, có thể thấy, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp là hành vi xâm phạm đến quyền tác giả cũng như quyền liên quan đến quyền tác giả và có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, mà người dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Vậy nếu bị xử lý hình sự thì người dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp có thể bị xử lý về tội danh gì?

2. Hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp bị tội gì?

Như đã nêu trên, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, mà hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, thì hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp có thể phải chịu trách nhiệm hình sự bị xử về tội danh “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” (Điều 225).

3. Vậy hình phạt đối với “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” được quy định như thế nào?

3.1. Đối với cá nhân phạm tội: 

Có 02 khung hình phạt chính và 02 hình phạt bổ sung:

02 khung hình phạt chính:

 • Khung hình phạt thứ nhất: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 225 thì  người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm đối với hành vi cố ý dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp (hành vi sao chép bản ghi hình) mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan làm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
 • Khung hình phạt thứ hai: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 225 thì  người phạt tội có thể phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với hành vi cố ý dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp: có tổ chức; phạm tội 02 lần trở lên; thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên; gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên; hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

02 hình phạt bổ sung: Người dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp còn có thể bị:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, khi phạt tiền không được áp dụng là hình phạt chính.
 • Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

3.2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội:

Trên thực tế, có thể thấy, mặc dù hành vi dùng điện thoại quay lén phim chiếu trong rạp thường được thực hiện bởi một cá nhân nhưng cũng có thể có trường hợp có hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các pháp nhân thương mại, một pháp nhân thương mại có thể chỉ đạo người thuộc quản lý của pháp nhân đó thực hiện hành vi dùng điện thoại quay lén phim chiếu trong rạp để mang lại một lợi ích nào đó cho pháp nhân. Trong trường hợp này, pháp nhân thương mại cũng có thể phải chịu trách nhiệm về hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” (Điều 225) và hình phạt khi phạm tội cũng bao gồm 02 khung hình phạt chính và 02 hình phạt bổ sung:

02 khung hình phạt chính:

 • Khung hình phạt thứ nhất: Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 225 thì pháp nhân phạm tội có thể phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng khi chỉ đạo người thuộc quản lý của mình thực hiện hành dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
 • Khung hình phạt thứ hai: Theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 225 thì pháp nhân phạm tội có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm khi chỉ đạo người thuộc quản lý của mình thực hiện hành dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp:  có tổ chức; phạm tội 02 lần trở lên; thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên; gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên; hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

02 hình phạt bổ sung: Pháp nhân thương mại còn có thể bị: 

 • Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng,  khi phạt tiền không được áp dụng là hình phạt chính.
 • Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Như vậy, có thể thấy, hành vi dùng điện thoại quay lại phim chiếu trong rạp tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi mà có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, hãy là một người xem phim thông minh và bảo vệ quyền, lợi ích của cá nhân mình cũng như của các cá nhân, tổ chức khác các bạn nhé!

Hy vọng bài viết có ích đối với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay