Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu

bởi Hương Giang
Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi muốn thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bạn cần tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền. Để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thì cần phải đáp ứng các điều kiện luật định và nộp một khoản lệ phí cấp mới giấy chứng nhận. Nhiều độc giả thắc mắc không biết theo quy định, Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu theo quy định năm 2023? Trường hợp nào được miễn lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Xin cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online có mất tiền không? Sau đây, Luật sư X sẽ làm rõ vấn đề này thông qua bài viết sau cùng những quy định liên quan. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Khái niệm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp. (Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếng Anh là Enterprise Registration Certificate viết tắt là ERC, giấy phép này có tên gọi cũ là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay thường gọi là giấy đăng ký kinh doanh.

Điều kiện để được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Ngành nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2023

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí như sau:

Mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC như sau:

SttNội dungĐơn vị tínhMức thu
1Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)Đồng/lần50.000
2Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
aCung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhĐồng/bản20.000
bCung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệpĐồng/bản40.000
cCung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệpĐồng/báo cáo150.000
dCông bố nội dung đăng ký doanh nghiệpĐồng/lần100.000
đCung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lênĐồng/tháng4.500.000

Theo đó, bạn đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ đóng lệ phí là 50.000 đồng/lần tại cơ quan thu lệ phí.

Trường hợp nào được miễn lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 47/2019/TT-BTC thì các đối tượng sau sẽ được miễn nộp Phí và Lệ phí đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký kinh doanh:

  • Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
  • Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Xin cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online có mất tiền không?

Theo Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về các đối tượng được miễn phí, lệ phí như sau:

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

4. Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Theo quy định trên, khi doanh nghiệp đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp yêu cầu cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì có phải nộp phí không?

Căn cứ Điều 34 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp.

2. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày doanh nghiệp đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định.

4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Như vậy, Doanh nghiệp anh/chị có thể yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định đối với yêu cầu.

Nộp Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở đâu?

Tại Điều 3 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thu phí, lệ phí như sau:

1. Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

Như vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan thu lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tuỳ theo đối tượng thực hiện đăng ký theo quy định trên.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết Luật sư X tư vấn về “Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Đội ngũ luật sư của Công ty Luật sư X luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến Đăng ký bản quyền Tp Hồ Chí Minh của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay tới hotline 0833.102.102 để được các chuyên gia pháp lý của Luật sư X tư vấn trực tiếp.

Câu hỏi thường gặp

Khi nào được hoàn trả lệ phí đăng ký kinh doanh?

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cùng thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả lại phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp lại biên lai thu tiền đã cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hoàn trả phí theo quy định về quản lý tài chính.

Xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị hư hỏng có mất phí không?

Theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:
Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;
c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp có được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Theo Điều 35 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
+ Các nội dung công bố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp.
+ Thông tin công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
+ Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Theo đó, doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp thì sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm