Mua bằng giả để xin việc phạm tội gì?

bởi Luật Sư X
bằng giả

 

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

  • Bộ luật hình sự 2015
  • Nghị định 138/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Để được nắm giữ trọng trách và hưởng quyền lợi, thì bạn phải là người có đủ chuyên môn và trình độ. Bằng cấp, chứng chỉ chính là thứ chứng minh điều đó. Vì tư lợi mà không ít người đã mua bán, sử dụng bằng giả để đạt được thăng tiến trong sự nghiệp. Sử dụng bằng giả sẽ bị pháp luật xử lý như sau:

1. Xử phạt hành chính

Nghị định 138/2013/NĐ-CP, điều 16 quy định như sau:

Điều 16. Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

Hành vi sử dụng bằng giả có thể bị phạt từ 10 – 20 triệu, đồng thời bị tịch thu tang vật là bằng giả đó. Chưa nói đến việc kỉ luật trong nội bộ cơ quan, tổ chức vì không đủ trình độ để đảm nhận trọng trách. Tuy nhiên, mức phạt này vẫn chỉ là nhẹ so với hình phạt bên dưới đây.

2. Xử lý hình sự

Ở một mức độ nặng hơn, việc sử dụng bằng cấp giả, chứng chỉ giả hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự. Hình phạt được quy định tại điều 341 bộ luật hình sự 2015:

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức 

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; 

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; 

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.

 

Mức phạt lớn nhất là 7 năm tù giam cho hành vi sử dụng bằng giả. Xem chứng mức phạt này vẫn còn khá nhẹ nên vẫn còn nhiều người người bất chấp mà vi phạm.

Bằng cấp suy cho cùng không có tác dụng gì nếu bạn thật sự không có trình độ. Vì vậy, hãy nói không với văn bằng, chứng chỉ giả!!!

Tham khảo thêm bài viết:

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm