Người phạm nhiều tội phải chịu mức án tối đa là gì?

Tình hình tội phạm những năm gần đây diễn ra ngày càng phức tạp. Số lượng vụ án tăng cao và tính chất vụ việc ngày càng nghiêm trọng. Người phạm tội không chỉ phạm một tội mà phạm nhiều tội khi thực hiện hành vi phạm tội. Một câu hỏi được đặt ra là: Họ sẽ phải chịu những hình phạt như thế nào? Mức án tối đa nhận được là gì? Các bạn hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé!

Căn cứ:

  •  Bộ luật hình sự 2015.

Nội dung tư vấn:

1. Phạm tội nhiều là gì?

Phạm nhiều tội là chủ thể có nhiều hành vi phạm tội độc lập hoặc chỉ có một hành vi phạm tội và hành vi đã thực hiện đó thỏa mãn nhiều yếu tố cấu thành tội phạm khác nhau.

2. Phân biệt phạm nhiều tội và phạm tội nhiều lần:

Tiêu chí

Phạm nhiều tội

Phạm tội nhiều lần

Khái niệm

Phạm nhiều tội là thực hiện nhiều hành vi, mỗi hành vi cấu thành một tội phạm độc lập hoặc chỉ thực hiện một hành vi và hành vi đó cấu thành nhiều tội phạm khác nhau.

Phạm tội nhiều lần là trường hợp bị can đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, những hành vi đó đều cấu thành cùng một tội phạm (xâm phạm cùng một khách thể) và chưa có hành vi nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự đồng thời các hành vi đó đều chưa hết thời hiệu để bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khách thể bị xâm phạm

Xâm phạm vào các khách thể khác nhau.

Xâm phạm vào cùng một khách thể.

Thời điểm thực hiện các hành vi

Các hành vi có thể được thực hiện vào cùng một thời điểm hoặc vào các thời điểm khác nhau.

Các hành vi xảy ra vào các thời điểm khác nhau.

Quyết định hình phạt

Xem xét, quyết định tội danh và hình phạt đối với từng hành vi, sau đó tổng hợp hình phạt của bản án.

Chỉ bị xét xử về một tội danh, nhưng bị xem xét quyết định hình phạt ở tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc tình tiết định khung hình phạt.

Ví dụ

A giết, hiếp và cướp tài sản của B.

A phạm tội giết người (Điều 123 BLHS 2015), tội hiếp dâm (Điều 141 BLHS 2015) và tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS 2015).

Mỗi tháng A thực hiện trót lọt một vụ cướp tài sản mà không bị bắt.

A phạm tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS 2015) với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần (điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS 2015).

3. Hình phạt áp dụng trong trường hợp phạm nhiều tội:

Tại Điều 55 BLHS 2015,  việc  quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội được quy định cụ thể như sau: 

“Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:

1. Đối với hình phạt chính:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 03 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 01 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;”

Như vậy, khi xét xử cùng một ần một người phạm nhiều tội, Tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt. Mức án cao nhất có thể là tử hình, chung thân, đối với tù có thời hạn tối đa là 30 năm, cải tạo không giam giữ tối đa là 3 năm.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hình sự Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay