Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp là thủ tục cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát được sự tồn tại của các doanh g nghiệp, đồng thời đây cũng là cơ sở ghi nhận sự tồn tại của doanh nghiệp. Do đó khi có sự thay đổi về nội dung đang ký doanh nghiệp thì có cần phải thông báo hay không? Thời hạn thông báo bao lâu? Nếu không thông báo có bị xử phạt gì không? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  • Các văn bản hướng dẫn liên quan khác.

Nội dung tư vấn

1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là gì?

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.

Theo quy định trên thì thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chính là một bộ phận trong đăng ký doanh nghiệp. Do đó khi có thay đổi về một trong các nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tuân thủ thủ tục theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Những nội dung đăng ký doanh nghiệp cần phải thông báo khi có thay đổi

Không phải bất cứ nội dung nào mà công ty thay đổi đều phải thực hiện thông báo mà khi thuộc vào một trong các trường hợp sau công ty mới phải thực hiện thủ tục thông báo này. 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1.Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy khi có sự thay đổi về một trong các nội dung như ngành nghề kinh doanh của công ty; thay đổi cổ đông với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; những thay đổi trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì hồ sơ đăng ký cũng sẽ khác nhau, tuy nhiên sự khác nhau này là không lớn. 

3. Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện trong một thời hạn nhất định. 

Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Như vậy kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung như trên thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc thông báo theo quy định trong thời hạn là 10 ngày. Trách nhiệm thông báo thuộc về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Việc đặt ra thời hạn như vậy xuất phát từ việc tránh doanh nghiệp thay đổi nội dung đã đăng ký một cách bừa bãi, giúp cơ quan nhà nước quản lý được tình hình tồn tại, hoạt động của doanh nghiệp, tạo sự quản lý thống nhất trên cả nước, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp khi có sự thay đổi đăng ký doanh nghiệp. 

4. Vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào?

Việc đặt ra thời hạn phải thực hiện thủ tục thông báo nhằm tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và đó là nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện khi thuộc trường hợp phải thông báo. Do đó nếu không thực hiện sẽ phải bị xử lý theo quy định.

Tại Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định như sau:

Điều 25. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Do đó khi không tuân thủ quy định về thông báo khi có sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. 

Như vậy doanh nghiệp cần lưu ý khi có sự thay đổi về nội dung nào đó về đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định. Nếu không sẽ bị xử phạt và có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.