Thủ tục tạm ngừng kinh doanh huyện Đông Anh

Cách trung tâm thủ đô 15km về phía Bắc, huyện Đông Anh là cửa ngõ giao thương, tiếp nối của với các tỉnh thành phía bắc. Trong những năm qua, huyện Đông Anh đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội. Con số tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm luôn ở mức trên 10%. Bên cạnh đó, thời gian qua với tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn tới những ngành nghề kinh doanh truyền thống đang dần bị mai một. Đã có rất nhiều những doanh nghiệp nhỏ phải thu hẹp sản xuất, hoạt động cầm chừng, thậm chí là phải tạm ngừng kinh doanh điển hình là một số doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ đồ gỗ tại xã Vân Hà. Tuy nhiên, tạm ngừng kinh doanh không phải là dấu chấm hết, mà đó sẽ là cơ hội để cho các chủ doanh nghiệp nhìn lại, tìm hướng đi mới cho doanh nghiệp mình. Qua bài viết này, Luật sư X xin gửi tới quý độc giả, quý đoanh nghiệp tại huyện Đông Anh các bước thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC

Nội dung tư vấn

1. Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Trong thực tế, Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng doanh nghiệp tạm dừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đóng cửa nhà máy, trụ sở, chi nhánh văn phòng làm việc. Cho công nhân nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với họ. Tuy nhiên, từ góc nhìn pháp lý, chiếu theo các quy định của luật, doanh nghiệp chỉ chính thức trong trạng thái tạm ngừng kinh doanh khi đã thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc tạm ngừng kinh doanh. Căn cứ theo Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Theo đó, doanh nghiệp có quyền tự quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thực hiện thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 200 nêu trên và các văn bản hướng dẫn khác chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ cho cơ quan thuế; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng, đối tác và người lao động trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

Dù các doanh nghiệp tự do thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng phải dưới sự quản lý của các cơ quan nhà nươc. Do vậy, cũng giống như khi đăng ký kinh doanh thì khi tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp cũng phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc.

 • Phải thông báo cho cơ quan chức năng trước 15 ngày tính tới thời điểm tạm ngừng kinh doanh

Việc thông báo cho cơ quan chức năng được thực hiện bằng thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Tức nếu doanh nghiệp dự tính tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/1/2020, thì vào ngày 15/12/2019 thì doanh nghiệp phải hoàn tất thủ tục đăng ký tạm ngừng doanh nghiệp. Thời hạn 15 ngày để cơ quan chức năng xem xét tính hợp lệ của việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp đó. Trong thời hạn 15 ngày này, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện những quyền và nghĩa vụ theo pháp luật quy định nếu chưa nhận được kết quả chấp thuận cho phép tạm ngừng kinh doanh.

 • Doanh nghiệp phải hoàn tất các nghĩa vụ về tài chính đối với khách hàng, đối tác và người lao động và các nghĩa vụ về thuế với cơ quan chức năng

Khoản 3 Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.” Như vậy, mọi nghĩa vụ về tài chính và thuế của doanh nghiệp khi tạm ngừng kình doanh không bị xóa bỏ. Doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm với những hợp đồng đã ký với khách hàng, đối tác và đặc biệt là về chế độ lương của người lao động. Hiện nay, pháp luật lao động quy định trong trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thỏa thuận chế độ tiền lương chờ việc cho nhân viên. Do đó, doanh nghiệp cần lưu ý về điều này để tránh những kiện tụng về sau.

3. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Đông Anh

Giai đoạn 1: Tổ chức phiên họp và ban hành văn bản quyết định tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những quyết định quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, pháp luật quy định những chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hồi đồng quản trị là những người có thẩm quyền quyết định việc tạm ngừng kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp tư nhâncông ty TNHH một thành viên có thể bỏ qua bước tổ chức phiên họp bởi lẽ, người chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể tự mình ra quyết định mà không phải phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ ai khác. Còn đối với các công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phầncông ty hợp danh với chế độ sở hữu tập thể, quyết định tạm ngừng kinh doanh phải được hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị thông qua và ban hành quyết định về việc này. 

Giai đoạn 2: Soạn thảo bộ hồ sơ thông báo việc tạm ngừng kinh doanh

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đăng ký kinh doanh. UBND thành phố Hà Nội đã quyết định mọi thủ tục liên quan tới đăng ký kinh doanh và tạm ngừng kinh doanh phải thực hiện online và không nhận bất cứ bộ hồ sơ nào nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa. Vì vậy, những doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh sẽ phải thực hiện thủ tục trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, những văn bản thuộc bộ hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh sẽ phải được scan và để dưới dạng file PDF. Những văn bản cần phải chuẩn bị bao gồm:

 1. Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp tại huyện Đông Anh
 2. Quyết đinh của chủ sở hữu, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh
 3. Biên bản phiên họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị (nếu có)
 4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giai đoạn 3: Nộp bộ hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập vào trang thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Đăng nhập vào tài khoản, có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

 • Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh 

Nếu trường hợp anh/chị chưa có tài khoản của thì có thể click vào nút Đăng ký để đăng ký tài khoản mới rất nhanh chóng và thuận tiện.

Phương thức này dành cho trường hợp anh/chị đã có đăng ký và sở hữu chữ ký điện tử 

Bước 2: Chọn hình thức đăng ký

Chọn hình thức đăng ký : Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Chọn doanh nghiệp để đăng ký thay đổi

Nhập Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số nội bộ để tìm doanh nghiệp để hiển thị thông tin về doanh nghiệp

Bước 4: Chọn loại đăng ký thay đổi

Chọn – Tạm ngừng hoạt động

Bước 5: Chọn tài liệu đính kèm

Anh/chị tải các tài liệu đã chuẩn bị dưới dạng file PDF như đã nêu ở Giai đoạn 2 lên

Bước 6: Chọn thời gian tạm ngừng kinh doanh

Chọn mục Khối dữ liệu => Tạm ngừng kinh doanh

Trong mục “tạm ngừng hoạt động kinh doanh” anh/chị căn cứ theo yêu cầu thực tế lựa chọn ngày bắt đầu tạm ngừng và ngày kết thúc tạm ngừng kinh doanh. Bên cạnh đó anh/chị cũng cần điền vào mục “Lý do tạm ngừng hoạt động”

Bước 7: Điền thông tin trong mục “Người liên hệ”

Anh/chị điền đầy đủ thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoạt, email,…  => Lưu

Bước 8: Hoàn tất thủ tục

Chọn “Xác nhận” để hoàn tất. 

Trên màn hình sẽ hiện lên thư mục “Thanh toán”. Anh/chị click vào đó sẽ hiện lên bảng thanh toán. Tuy nhiên hiện nay mọi thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp đều không phải đóng bất cứ khoản lệ phí nào. Do đó, anh/chị không điền thêm thông tin gì, chỉ click chọn “Xác nhận đơn hàng” để hoàn tất thủ tục

Giai đoạn 4: Nhận kết quả

Trong khoảng thời gian 3 ngày, anh/chị sẽ nhận được thông báo chấp nhận việc tạm ngưng hoạt động nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ. Nếu trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu anh/chị bổ sung.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian này cho tới khi thời hạn tạm ngừng hoạt động có hiệu lực, doanh nghiệp của anh chị vẫn đang trong trạng thái hoạt động. Tức vẫn phải chịu những trách nhiệm và nghĩa vụ trong khoảng thời gian này.

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo chấp thuận bằng 1 file dạng PDF và anh chị có thể tải file này về mà không cần tới trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh xin cấp Giấy chứng nhận tạm ngưng hoạt động

4. Lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh tại huyện Đông Anh

Pháp luật hiện nay quy định các thời hạn tối đa cho một lần đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 1 năm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 năm liên tiếp. Tức là khi sắp hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh 1 năm của lần 1, nếu doanh nghiệp vẫn muốn tạm ngừng kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục gia hạn tạm ngừng tiếp. Khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh 2 năm liên tiếp, doanh nghiệp nghiễm nhiên trở lại trạng thái hoạt động. Như vậy để tránh trường hợp phải phát sinh những nghĩa vụ về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài hàng năm thì anh chị nên lưu ý trước khi hết thời hạn tạm ngừng 15 ngày để thực hiện thủ tục gia hạn.

Với quy định pháp luật về thuế hiện nay, doanh nghiệp sẽ chỉ được miễn nghĩa vụ kê khai và nộp thuế khi không thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn bộ năm dương lịch (từ 1/1-31/12). Như vậy, nếu trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời hạn tạm ngừng kinh doanh là 1 năm tính từ ngày 15/02/2018 tới 15/02/2019 thì lúc này doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc kê khai nộp thuế môn bài cho 6 tháng đầu năm 2018 cộng với thuế môn bài cho cả năm 2019. Bên cạnh đó nếu hoạt động kinh doanh phát sinh doanh thu và lợi nhuận phải nộp thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy, nếu xác định phải tạm ngừng kinh doanh, để tránh trường hợp không kinh doanh nhưng vẫn phải kê khai và nộp thuế như trên, các doanh nghiệp tại huyện Đông Anh nên đăng ký thời hạn tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch, tức từ 01/01/20… tới 31/12/20….. 

Hy vọng bài viết có ích đối với quý độc giả

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,