Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng năm 2022

bởi BuiNgan
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng năm 2022

Trước đây, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được quy định khá phức tạp và mất thời gian. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đã trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn khi ngồi tại nhà và kết nối internet đã có thể thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Các trường hợp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp, doanh nghiệp đều phải tiến hành đăng ký thay đổi theo trình tự, thủ tục quy định.

Cụ thể, khi có sự thay đổi về các nội dung sau, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

 • – Thay đổi trụ sở công ty;
 • – Thay đổi người, số lượng người đại diện theo pháp luật, thay đổi chủ sở hữu, chức danh người đại diện;
 • – Thay đổi tên công ty;
 • – Thay đổi ngành nghề kinh doanh (thêm/bớt);
 • – Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng, các thông tin cá nhân của thành viên công ty;
 • – Thay đổi vốn điều lệ (tăng/giảm);
 • – Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website (đã đăng ký), …v.v.

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp được chia làm hai trường hợp cơ bản:

(1)  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2)  Thông báo thay đổi.

Kết quả của dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của hai trường hợp nêu trên là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy xác nhận về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong một vài trường hợp sau đây:

 • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh

Tùy thuộc vào nội dung muốn thay đổi mà hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ có khác biệt:

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sẽ phức tạp hơn so với thay đổi các nội dung khác. Bởi mỗi trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng. Nếu không có hiểu biết, chuyên môn rất dễ nhầm lẫn và sai sót. 

Trường hợp 1: Thay đổi trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 • Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:
  • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST);
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:
  • Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến (Mẫu số 30/ĐK-TCT)
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Thay đổi trụ sở chính sang  địa điểm khác trong cùng quận, không làm thay đôi cơ quan thuế quản lý thì có thể trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;
 • 01 Biên bản họp, Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính tùy theo loại hình công ty tương ứng;
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh).

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng năm 2022
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng năm 2022

Trường hợp thay đổi tên công ty cần cung cấp hồ sơ với đầy đủ giấy tờ như sau:

 • 01 Thông báo thay đổi tên công ty;
 • 01 Biên bản họp, Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp tùy theo loại hình công ty tương ứng;
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh).

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • 01 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • 01 Biên bản, Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tùy theo loại hình công ty tương ứng;
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh).

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

 • 01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ theo mẫu quy định;
 • 01 Biên bản, Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp tùy theo loại hình công ty tương ứng;
 • 01 Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
 • Các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;
 • 01 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 
 • 01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh).

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
 • Cơ quan có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh diễn ra như sau:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Bước này chỉ áp dụng với doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính khác quận, khác tỉnh. Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty cần xác nhận nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế cũ. Sau khi được cơ quan thuế cấp giấy xác nhận, doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.  

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh 

 • Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp được nộp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là các văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời cấp cho doanh nghiệp một trong các giấy tờ pháp lý sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ bị từ chối do chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. 

Kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính. Doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng năm 2022. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến dịch vụ thành lập công ty trọn gói, công chứng ủy quyền tại nhà mẫu tạm ngừng kinh doanh, xác nhận tình trạng hôn nhân, tạm dừng công ty, thủ tục giải thể công ty mới nhất, bảo hộ logo độc quyền, dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự, bảo hộ logo độc quyền, tra cứu quy hoạch xây dựng …của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì có cần phải thay đổi con dấu không?

Theo quy định, doanh nghiệp khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp phải thay đổi cả con dấu trong những trường hợp sau:
– Thay đổi mã số thuế;
– Thay đổi tên doanh nghiệp;
– Thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/ huyện, tỉnh/ thành phố (tùy từng trường hợp cụ thể).

Một số thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Khắc lại dấu nếu thông tin trên con dấu không thống nhất với nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Thông báo với ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan chức năng liên quan, đối tác, bạn hàng nếu thay đổi các thông tin: tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật.
Thay đổi biển công ty: nếu thay đổi tên công ty, trụ sở công ty;
Thay đổi thông tin trên chữ ký số điện tử, hóa đơn nếu thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở công ty…

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh có phải quyết toán thuế và phát hành lại hóa đơn VAT không?

Khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận nhưng không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.
Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở cần liên hệ với cơ quan thuế để thay đổi thông tin của công ty trên hóa đơn đã phát hành.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm