Trình tự thủ tục thay đổi thông tin công ty theo quy định mới 2023

bởi Hương Giang
Thủ tục thay đổi thông tin công ty

Khi đăng ký kinh doanh, công ty có nghĩa vụ kê khai các thông tin cơ bản liên quan đến công ty cũng như ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Khi muốn thay đổi một trong những thông tin đã được ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty buộc phải tiến hành một số thủ tục hành chính để cơ quan nhà nước kịp thời quản lý. Nhiều bạn đọc băn khoăn không biết theo quy định pháp luật hiện hành, trình tự thủ tục thay đổi thông tin công ty được thực hiện như thế nào? Lệ phí thay đổi thông tin công ty là bao nhiêu? Thời gian giải quyết thủ tục thay đổi thông tin công ty mất bao lâu? Sau đây, Luật sư X sẽ làm rõ vấn đề này thông qua bài viết sau cùng những quy định liên quan. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Thông tin công ty có được thay đổi không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

Như vậy, pháp luật cho phép công ty thay đổi thông tin, tuy nhiên, khi thay đổi thông tin thì công ty có nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung theo quy định.

Những nội dung nào cần phải thông báo khi thay đổi thông tin công ty?

Theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về những nội dung doanh nghiệp phải thông báo:

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

Thủ tục thay đổi thông tin công ty
Thủ tục thay đổi thông tin công ty
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 • Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:
  • Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.
  • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác
  • Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông
  • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty
  • Thay đổi con dấu Công ty;…

Thủ tục thay đổi thông tin công ty

Thành phần hồ sơ thay đổi thông tin công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: cập nhật thông tin người đại diện, số điện thoại, email, website.. của doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên;
 • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Trình tự thủ tục thay đổi thông tin công ty

Trình tự thủ tục thay đổi thông tin công ty sẽ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung đã được chúng tôi hướng dẫn cụ thể trong bài viết.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi thông tin công ty tới Phòng đăng ký kinh doanh

Nộp hồ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo cách thức sau:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Phương thức nộp: Nộp trực tuyến tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu bổ sung.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới.

Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi hoàn thành thay đổi

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi như đổi tên công ty sẽ liên quan đến đổi dấu công ty.

Thời gian giải quyết thủ tục thay đổi thông tin công ty mất bao lâu?

Thời gian giải quyết thủ tục thay đổi thông tin công ty là trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí làm thủ tục thay đổi thông tin công ty là bao nhiêu?

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, người nộp hồ sơ thay đổi thông tin công ty phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Đa dạng các phương thức nộp lệ phí giúp cho việc nộp hồ sơ được thuận tiện, dễ dàng.

Các loại phí, lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp phải nộp khi thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

SttNội dungĐơn vị tínhMức thu
1Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)Đồng/lần50.000
2Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpĐồng/lần100.000

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Thủ tục thay đổi thông tin công ty”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật sư X với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như quy trình giải thể công ty. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Thay đổi địa chỉ công ty có phải thông báo tới cơ quan thuế không?

Việc thay đổi địa chỉ công ty sẽ dẫn đến thay đổi thông tin cơ quan quản lý thuế (trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phố). Do đó, doanh nghiệp khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh/thành phố cần tiến hành nộp thông báo thay đổi địa chỉ tới cơ quan thuế để xin chuyển sang đơn vị quản lý thuế khác.

Nội dung thông tin công ty nào khi thay đổi không phải thay đổi đăng ký kinh doanh?

Các nội dung sau sẽ không cần phải nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch đầu tư khi thay đổi đăng ký kinh doanh.
– Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;
– Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Nộp hồ sơ đề nghị thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp tại cơ quan nào?

– Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
– Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm