7 đối tượng được hoãn nghĩa vụ quận sự 2019

Những đối tượng nào sẽ được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự 2019 theo luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất? Hãy tham khảo bài viết và video để rõ hơn điều đó

 

Căn cứ:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Thông tư 148/2018/TT-BQP

Nội dung tư vấn

1. Miễn và hoãn

Miễn nghĩa vụ quân sự: Nếu thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự thì dù đủ độ tuổi, sức khỏe và các tiêu chuẩn khác cũng sẽ không bị gọi đi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Trong trường hợp thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì sẽ được hoãn cho đến khi có đủ điều kiện tham gia (Ví dụ như Học xong đại học, đủ điều kiện sức khỏe …) 

2. Những đối tượng được miễn nghĩa vụ quân sự

Có 7 đối tượng được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định mới nhất tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Lưu ý:

  • Chỉ một con thương binh hạng hai, con bệnh binh, người nhiễm chất độc màu da cam được hoãn. Gia đình nhiều anh em thì chỉ được 1 trường hợp.
  • Có anh chị đang tại ngũ (quân đội, công an) đều được hoãn. Anh chị ra quân sẽ không hoãn nữa.

Tất nhiên, trong trường hợp bạn thuộc đối tượng được Miễn đi nghĩa vụ nhưng vẫn muốn tham gia thì sẽ cần nộp đơn để được xem xét và tuyển chọn nếu đủ các tiêu chí như bình thường.

 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,