Buôn bán ma túy bao nhiêu thì bị tử hình?

Tội phạm ma túy có thể coi là một trong những loại tội phạm nguy hiểm nhất đối với xã hội. Vấn nạn ma tuy đang là vấn đề nhức nhối, đáng báo động hiện nay. Ma túy không chỉ giết người mà là giết người hàng loạt, hủy hoại cả một thế hệ. Vì vậy, tội phạm ma túy là 1 trong 18 tội danh có khung hình cao nhất là tử hình. Vậy buôn bán ma túy bao nhiêu sẽ bị tử hình. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

  • Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017
  • Luật Phòng, chống ma túy 2000 sửa đổi, bổ sung 2008
  • Nghị định 73/2018/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Ma túy là gì?

Ma túy (ma trong “ma quỷ”, tuý có nghĩa là say) là tên gọi chung chỉ những chất kích thích thần kinh có hiệu ứng gây ngủ. Tại đa số các nước, từ này đã trở nên đồng nghĩa với các hợp chất opioid, thường là morphine và heroin, cũng như dẫn xuất của nhiều hợp chất được tìm thấy trong mủ thuốc phiện thô. Ba loại chính là morphine, codeine và thebaine (trong khi chính thebaine chỉ có tính chất thần kinh rất nhẹ, nó là tiền chất quan trọng trong phần lớn các chất dẫn xuất thuốc phiện bán tổng hợp, như oxycodone).

Trong pháp lý,  định nghĩa chất ma túy được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Phòng chống ma túy. Chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành. Danh mục chất ma túy được quy định tại Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Trong đó,

  • Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng 
  • Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

2.Tội mua bán ma túy trái phép

Tùy theo số lượng ma túy buôn bán mà người mua bán ma túy có thể bị phạt tù từ 02 năm đến tử hình. Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 BLHS.
Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy
1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Đối với 02 người trở lên;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
g) Qua biên giới;
h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
p) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này;
q) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.
4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Có thể tóm tắt thành bảng sau:

Loại ma túy

Khối lượng/Thể tích

Khung hình phạt

Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA

Từ 05g – dưới 30g

7  – 15 năm tù

Từ 30g – dưới 100g

15 – 20 năm tù

Từ 100g trở lên

20 năm tù, chung thân hoặc tử hình

Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca

Từ 500g – 1kg

7 – 15 năm tù

Từ 1kg – 5kg

15 – 20 năm tù

Từ 5kg trở lên

20 năm tù, chung thân hoặc tử hình

Lá cây côca; lá khát; lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca

Từ 10kg – dưới 25kg

7  – 15 năm tù

Từ 25kg – 75kg

15 – 20 năm tù

Từ 75kg trở lên

20 năm tù, chung thân hoặc tử hình

Quả thuốc phiện khô

 

Từ 50kg – dưới 200kg

7  – 15 năm tù

Từ 200kg – dưới 600kg

15 – 20 năm tù

Từ 600kg trở lên

20 năm tù, chung thân hoặc tử hình

Quả thuốc phiện tươi

Từ 10kg – dưới 50kg

7  – 15 năm tù

Từ 50kg – dưới 150kg

15 – 20 năm tù

Từ 150kg trở lên

20 năm tù, chung thân hoặc tử hình

Các chất ma túy khác ở thể rắn

Từ 20g – dưới 100g

7  – 15 năm tù

Từ 100g – dưới 300g

15 – 20 năm tù

Từ 300g trở lên

20 năm tù, chung thân hoặc tử hình

Các chất ma túy khác ở thể lỏng

Từ 100ml – dưới 200ml

7  – 15 năm tù

Từ 200ml – dưới 750ml

15 – 20 năm tù

Từ 750ml trở lên

20 năm tù, chung thân hoặc tử hình

3. Buôn bán ma túy bao nhiêu thì bị tử hình?

Từ quy định tại Điều 251 BLHS, tùy từng loại ma túy mà ứng với số lượng khác nhau sẽ có thể bị tử hình.Cụ thể người nào buôn bán ma túy với số lượng tương ứng dưới đây sẽ bị tử hình.

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Ta có thể thấy, hình phạt đối với tội buôn bán ma túy là rất cao, thậm chí là tử hình. Vì vậy, đừng vì lợi ích kinh tế trước mắt mà hủy hoại cả tương lai không những của mình mà của cả xã hội.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay