Có đưa con vào trại cai nghiện được không?

Cai nghiện là việc bắt buộc theo quy định của pháp luật nếu một người bị nghiện ma túy. Tuy nhiên, nếu phát hiện con cái của mình bị nghiện thì bố mẹ có được đưa con vào trại cai nghiện được không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

  • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
  • Luật phòng chống ma túy 2000

Nội dung tư vấn:

1. Có được đưa con vào trại cai nghiện không?

Nghiện là một trạng thái lặp đi lặp lại hành vi nào đó theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, có thể dẫn đến rối loạn thần kinh với những hành vi như vậy chẳng hạn như nghiện rượu, nghiện game, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy. 

Đây là hành vi bị nghiêm cấm tại Việt Nam. Người sử dụng ma túy bên cạnh việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ ma túy mà còn bị áp dụng biện pháp đưa vào trại cai nghiện. 

Các đối tượng bị nghiện sau đây sẽ bị đưa vào trại cai nghiện bắt buộc:

  • Đối với những người từ đủ 18 tuổi trở lên bị nghiện đã được đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tuy nhiên vẫn chưa thành công việc cai nghiện.
  • Những người từ đủ 18 tuổi trở lên bị nghiện nhưng không có nơi cư trú ổn định

Cụ thể được quy định tại Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể quy định như sau: 

“Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

2. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.”

Theo đó, nếu con cái bị nghiện đã đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện thì sẽ bắt buộc phải đưa vào trại cai nghiện theo quy định. 

Tuy nhiên, nếu con cái thuộc trường hợp không có năng lực trách nhiệm hành chính thì sẽ không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Bởi vậy, việc con bạn có được đưa vào trại cai nghiện hay không nó còn phụ thuộc vào các yếu tố trên. 

2. Đi trại cai nghiện trong bao lâu?

Thời gian cai được nghiện nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ nghiện, sự quyết tâm của người nghiện…Tuy nhiên, pháp luật quy định một khoảng thời gian tối thiểu mà theo y học là đủ để một người có thể được cai nghiện hoàn toàn. Như vậy, tùy thuộc vào tình trạng thực của mỗi người mà người tham gia cai nghiện có thời hạn khác nhau, 1 hoặc nhiều hơn 1 năm. Cụ thể được quy định Điều 28 Luật phòng chống ma túy 2000 có quy định:

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm.

3. Người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính.

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục đưa người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ giải quyết hành chính Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay