Công ty đối nhân, công ty đối vốn là gì?

Dưới góc độ pháp lý, công ty được chia làm 2 loại hình: công ty đối nhân và công ty đối vốn. Hai công ty này có gì khác biệt với nhau. Bài viết này của Luật sư X sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Để các bạn dễ hiểu hơn, bài viết này giúp các bạn nhìn nhận công ty đối vốn, công ty đối nhân thông qua bảng phân biệt giữa hai loại hình công ty: 

Công ty đối nhân

(Công ty trọng nhân)

Công ty đối vốn

(Công ty trọng vốn)

Khái niệm Là loại hình công ty được thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân thân của các thành viên tham gia, việc góp vốn chỉ là thứ yếu. Là loại hình công ty được thành lập được thành lập chủ yếu dựa trên cơ sở liên kết vốn, không quan tâm đến yếu tố nhân thân của người góp vốn.
Đặc điểm

– Không có sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản của thành viên và của công ty.

– Các thành viên sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn (TNHH) đối với khoản nợ của công ty.

– Thường tồn tại dưới loại hình công ty hợp danh.

– Có sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản của công ty và của thành viên

– Các thành viên sẽ chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với khoản nợ của công ty

– Thường tồn tại dưới loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần 

Ưu điểm

– Công ty được thành lập dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, uy tín của cá nhân, đồng thời các thành viên chịu trách nhiệm vô hạn nên dễ dàng tạo dựng hình ảnh công ty và tạo sự tin cậy với đối tác kinh doanh.

– Công ty thường ít thành viên và có sự tin tưởng lẫn nhau nên dễ điều hành và quản lý công ty

– Các thành viên của công ty có trách nhiệm đối với khoản nợ của công ty dựa trên số vốn góp của mình nên  rủi ro chịu thấp hơn.

– Vì tài sản của công ty và của thành viên tách bạch nhau nên dễ chuyển nhượng vốn góp. 

Nhược điểm

– Không có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và thành viên nên việc chuyển quyền sở hữu tài sản khó kiểm soát

– Thành viên chịu trách nhiệm vô hạn các khoản nợ của công ty nên rủi ro đối với thành viên rất cao.

– Công ty trọng vốn nên chỉ quan tâm đến vốn nên thường đông thành viên và thường không có sự tin tưởng tuyệt đối với nhau nên khó điều hành và quản lý công ty hơn.

Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý là mặc dù công ty đối vốn thường tồn tại dưới dạng công ty TNHH và Công ty cổ phần. Nhưng Công ty TNHH hai thành viên trở lên lại không phải là loại hình công ty đối vốn, mà là sự kết hợp giữa công ty đối vốn và công ty đối nhân. Bởi lẽ, công ty TNHH mang hai đặc điểm sau:

  • Thành viên  chịu trách nhiệm với khoản nợ của công ty dựa trên số vốn góp của mình.
  • Thành viên công ty không nhiều, và thường là người quen biết và tin tưởng lẫn nhau.

Từ những phân tích trên, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn loại hình công ty phù hợp với mục đích của bản thân.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về  dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: