Hộ chiếu hết hạn có bắt buộc phải gia hạn không?

Khi bạn có nhu cầu du lịch nước ngoài thì hộ chiếu là vật bất ly thân, vô cùng cần thiết cho các thủ tục xuất nhập cảnh. Vậy khi hộ chiếu hết thời hạn thì có bắt buộc phải gia hạn không?

Căn cứ:

 • Thông tư 29/2016/TT-BCA

Nội dung tư vấn:
1. Hộ chiếu là gì? Phân biệt hộ chiếu và Visa
Hộ chiếu hay còn gọi là passport, đây là một loại giấy tờ tùy thân để xuất nhập cảnh. Trong đó có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc điểm cá nhân, quốc tịch của người được cấp. Theo định nghĩa của cơ quan nhà nước. Hộ chiếu là Giấy phép được quyền Xuất cảnh khỏi đất nước và Giấy phép được quyền Nhập cảnh trở lại từ nước ngoài, bao gồm 3 loại hộ chiếu sau:

 • Hộ chiếu phổ thông (Popular Passport) là hộ chiếu quốc gia, là tài sản của nước CHXHCN Việt Nam được cấp cho công dân có quốc tịch Việt Nam, sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và các nước và cũng được sử dụng thay thế chứng minh nhân dân.
 • Hộ chiếu công vụ (Official Passport) là loại hộ chiếu đặc thù dành cho trường hợp ra nước ngoài thực hiện công việc, nhiệm vụ theo sự phân công của cơ quan nhà nước, chính phủ.
 • Hộ chiếu ngoại giao (Diplomatic Passport) là hộ chiếu đặc thù dành cho quan chức cấp cao để thực hiện các công việc với nhiệm vụ ngoại giao theo sự phân công của cơ quan nhà nước, chính phủ.

Phân biệt Hộ chiếu và Visa:
Thẩm quyền cấp:

 • Hộ chiếu là loại giấy tờ được đóng thành quyển do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của quốc gia mà người được cấp là công dân. 
 • Visa là loại giấy tờ mà một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác nơi người xin cấp không phải là công dân, được cấp với mục đích nhập cảnh và lưu trú trong khoảng thời gian nhất định.

Đặc điểm:

 • Hộ chiếu có trước và visa có sau. Không có Hộ chiếu sẽ không có Visa.
 • Hộ chiếu dán hoặc đính kèm với Visa khi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh.

Phạm vi sử dụng:

 • Visa chỉ có giá trị sử dụng với mục đích nhập cảnh và lưu trú tại nước cấp Visa đó. 
 • Hộ chiếu thì ngoài mục đích sử dụng trong nước và nước ngoài như một loại giấy tờ tùy thân, nhân thân và trong một số trường hợp có thể thay thế CMND.

2. Hộ chiếu hết hạn có bắt buộc phải gia hạn không?

Về cơ bản, chức năng chính của hộ chiếu là phục vụ các hồ sơ thủ tục trong quá trình xuất nhập cảnh.
Hộ chiếu hết hạn thì không bắt buộc bạn phải gia hạn nếu như bạn không có nhu cầu sử dụng. Nó chỉ bắt buộc khi bạn muốn sử dụng nó vào việc làm Visa hoặc các thủ tục xuất nhập cảnh. Bạn không thể ra nước ngoài hay từ nước ngoài trở về nước nếu sở hữu một hộ chiếu hết hạn.
Về thời hạn, căn cứ Điều 2 thông tư 29/2016/TT-BCA quy định về thời hạn của loại hộ chiếu phổ thông, cụ thể như sau:
Hộ chiếu phổ thông (Popular Passport): 

 • Từ 14 tuổi trở lên không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.
 • Từ dưới 14 tuổi không quá 05 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.
 • Từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi không cấp chung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ, hộ chiếu được cấp riêng và có thời hạn 05 năm.

Điều 2. Về thời hạn của hộ chiếu
1. Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm, trừ các trường hợp sau:
a) Công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước bằng hộ chiếu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, có nhu cầu được cấp hộ chiếu mà không đủ điều kiện để làm thủ tục cấp lại hộ chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này thì được xem xét cấp hộ chiếu có thời hạn không quá 01 năm để trở lại nước ngoài;
b) Công dân Việt Nam thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh (quy định tại Điều 21 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP), nếu được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho xuất cảnh (theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 136/2007/NĐ-CP) thì thời hạn hộ chiếu cấp cho công dân này do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.
2. Hộ chiếu có thời hạn 05 năm được cấp cho công dân Việt Nam thuộc các trường hợp sau:
a) Trẻ em dưới 14 tuổi;
b) Hộ chiếu cấp chung cho công dân Việt Nam và trẻ em dưới 09 tuổi là con của công dân đó.
3. Công dân Việt Nam đề nghị bổ sung con dưới 09 tuổi vào hộ chiếu của mình thì thời hạn của hộ chiếu sau khi bổ sung như sau:
a) Trường hợp hộ chiếu còn thời hạn không quá 05 năm thì thời hạn của hộ chiếu được giữ nguyên;
b) Trường hợp hộ chiếu còn thời hạn trên 05 năm thì thời hạn của hộ chiếu được điều chỉnh xuống còn 05 năm.
4. Trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi không cấp chung vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ; hộ chiếu được cấp riêng, có thời hạn 05 năm.

Hai loại hộ chiếu còn lại rất đặc thù. Tuy nhiên chúng tôi xin được cung cấp luôn cho bạn về thời hạn của hai hộ chiếu còn lại, cụ thể như sau:
Hộ chiếu công vụ (Official Passport): Thời hạn: 5 năm.
Hộ chiếu ngoại giao (Diplomatic Passport): Thời hạn: 5 năm.

3. Thẩm quyền cấp khi muốn làm hộ chiếu, cấp mới hoặc gia hạn hộ chiếu

 • Công dân Việt Nam ở trong nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.
 • Công dân Việt Nam đang ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, được trả kết quả cho người đề nghị trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: