Học nghĩa vụ công an ra làm gì?

bởi Ngọc Gấm
Học nghĩa vụ công an ra làm gì?

Chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi biết thêm thông tin về việc học nghĩa vụ công an ra làm gì?. Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Các thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ có thể lựa chọn nhập ngũ công an hoặc nhập ngũ quân đội. Tuy nhiên khác với nhập ngũ quân đội được nhiều người biết đến; thì đối với nhập ngũ công an vẫn còn là khái niệm khá mơ hồ đối với nhiều người. Vậy theo quy định của pháp luật thì học nghĩa vụ công an ra làm gì?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc học nghĩa vụ công an ra làm gì? LSX mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Nghị định 70/2019/NĐ-CP

Tuổi đi nghĩa vụ công an là bao nhiêu tuổi?

Theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:
Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ trong lực lượng công an nhân dân như sau:

– Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

– Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.

– Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.
– Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân; trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an là gì?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về tiêu chuẩn tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an như sau:

– Có lý lịch rõ ràng.

– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

-Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Học nghĩa vụ công an ra làm gì?
Học nghĩa vụ công an ra làm gì?

Trình tự tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an như thế nào?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về trình tự tuyển chọn công dân đi nghĩa vụ công an như sau:
– Việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo các bước như sau:

 • Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao trên địa bàn xã, tiến hành:

+ Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo;

+ Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, hình thể); báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an cấp huyện;

 • Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, như sau:

+ Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe mười lăm ngày;

+ Tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện;

+ Báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

+ Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Học nghĩa vụ công an ra làm gì?

Học nghĩa vụ công an ra làm gì? Đây là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn khi đăng trong độ tuổi nhập ngũ. Tuy nhiên chúng tôi phải khẳng định lại rằng đi nghĩa vụ công an là một trong những nghĩa vụ bắt buộc đối với công dân Việt Nam; là một nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Công an nhân dân; thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Công an nhân dân; chức không phải là đi học.

Khi hoàn thành chương trình nghĩa vụ bắt buộc; người đã hoàn thành nghĩa vụ sẽ có 02 hướng đi như sau:

 • Thứ nhất: Nếu đủ điều kiện phục vụ chuyên nghiệp thành công an chính quy thì bạn làm các thủ tục chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
 • Thứ hai: Nếu không đủ điều kiện phục vụ chuyên nghiệp thành công an chính quy bạn sẽ xuất ngũ theo đúng quy định về trở về cuộc sống thường ngày trước khi nhập ngủ:

Thứ nhất: Nếu đủ điều kiện phục vụ chuyên nghiệp thành công an chính quy thì bạn làm các thủ tục chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về việc chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp như sau:

 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi), kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân thì được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh Công an nhân dân, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Việc xét tuyển phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng với mọi đối tượng.

Thứ hai: Nếu không đủ điều kiện phục vụ chuyên nghiệp thành công an chính quy bạn sẽ xuất ngũ theo đúng quy định về trở về cuộc sống thường ngày trước khi nhập ngủ:

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về việc xuất ngũ như sau;

 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP thì được xuất ngũ.
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng y khoa Bộ Công an kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và c Khoản 1; các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.
 • Cục trưởng và chức vụ tương đương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền; tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giao quân.
 • Thời hạn xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, chiến sĩ và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi giao quân hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập trước khi nhập ngũ.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ.
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

Như vậy thông qua câu trả lời trên thì bạn đã biết được học nghĩa vụ công an ra làm gì.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ LSX

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Học nghĩa vụ công an ra làm gì? “. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến quy định soạn thảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh; thủ tục giải thể công ty cổ phần; cách tra số mã số thuế cá nhân; hợp pháp hóa lãnh sự Hà Nội; đăng ký nhãn hiệu; hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Facebook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsu

Câu hỏi thường gặp

Cấp bậc hàm của công dân thực hiện nghĩa vụ công an ra sao?

Cấp bậc hàm của công dân thực hiện nghĩa vụ công an ra sao? Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, được phong, thăng cấp bậc hàm:
– Đối với cấp bậc hạ sĩ, gồm:
+ Thượng sĩ.
+ Trung sĩ.
+ Hạ sĩ.
– Đối với cấp bậc chiến sĩ, gồm:
+ Binh nhất.
+ Binh nhì.

Xăm mình có được đi nghĩa vụ công an không?

Tại Điều 6 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm các chỉ số đặc biệt sau:
Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy.
Màu và dạng tóc bình thường.
Không bị rối loạn sắc tố da.
Không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da.
Không bấm lỗ ở tai (đối với nam), ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức.
Không mắc các bệnh mạn tính, bệnh xã hội.
Không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân.
Theo đó nếu có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da thì không được đăng ký nghĩa vụ công an. Nên hình xăm con rắn ở trên lưng sẽ không được tham gia nghĩa vụ công an.

Đi nghĩa vụ công an có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Theo khoản 3 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định như sau:
3. Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
Như vậy có thể thấy đi nghĩa vụ công an thì đã được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều này khẳng định sau khi đi nghĩa vụ công an thì không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm