Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan bị tội gì?

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ được làm giả như giấy khám sức khỏe, chứng chỉ tin học, tiếng anh… nhằm mục đích giải quyết nhu cầu không chính đáng của một thị trường người ển muốn tiêu thụ và từ đó làm lợi bất chính cho các đối tượng thực hiện hành vi làm giả. Vậy, quy định pháp luật có chế tài như thế nào đối với hành vi làm giả giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả? Người sử dụng các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả đó có bị xử lý không? Điều này sẽ được Luật sư X phân tích trong bài viết

Căn cứ:

  • Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nội dung tư vấn:

Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức là hành vi của người không có thẩm quyền cấp, ban hành giấy tờ đó nhưng đã cố ý tạo ra chúng bằng những phương pháp nhất định để nhìn như giấy tờ thật. Hành vi làm giả có thể là làm giả một phần hoặc làm giả toàn bộ giấy tờ.

Hiện nay, hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức bị coi là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và chịu chế tài hình sự. Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 như sau:

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1.Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Dấu hiệu nhận biết tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức:

Thứ nhất: Về chủ thể phạm tội (người thực hiện hành vi phạm tội)

Chủ thể của tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Năng lực trách nhiệm hình sự của một cá nhân được thể hiện qua những yếu tố sau:

  • Tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức là từ đủ 16 tuổi trở lên.
  • Không thuộc tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự. Ví dụ người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

Thứ hai: Hành vi phạm tội (mặt khách quan của tội phạm)

Người phạm tội có hành vi làm giả tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức. Nghĩa là người phạm tội không có thẩm quyền cấp, ban hành các giấy tờ, tài liệu đó nhưng đã tạo ra các giấy tờ, tài liệu đó bằng những phương pháp nhất định để giấy tờ, tài liệu đó có bề ngoài như giấy tờ, tài liệu thật. Việc làm giả có thể là làm giả toàn bộ hoặc giả từng phần. Mục đích làm giả giấy tờ, tài liệu là để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hình sự tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay