Mang gậy bóng chày trên xe để tự vệ có bị xử phạt hay không?

Gậy bóng chày có được coi là công cụ hỗ trợ, vũ khí có là vật dụng bị cấm khi mang theo xe để tự vệ hay không? Và nếu mang theo Gậy bóng chày có bị phạt hay không?

Căn cứ

  • Bộ Luật Hình sự năm 2015
  • Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
  • Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Công vụ hỗ trợ?

Công cụ hỗ trợ được định nghĩa tại Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 (Trước đây là Pháp lệnh Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2011), Công cụ hỗ trợ hiểu đơn giản là:

11. Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp, bao gồm:

Như vậy, không phải ai cũng được sử dụng công cụ hỗ trợ mà chỉ có một nhóm đối tượng nhất định được sử dụng, đơn cử như người thi hành công vụ, người thực hiện nhiệm vụ …

2. Gậy bóng chày có phải công cụ hỗ trợ hay không?

Phải nói rằng, tính năng cơ hữu của Gậy bóng chày là một vật dụng thể theo. Với mục đích để rèn luyện sức khỏe và kỹ năng, không nhằm mục đích gây sát thương. Do đó, nó sẽ không nằm trong danh mục công cụ hỗ trợ dưới đây:

a) Súng bắn điện, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laze, lưới; súng phóng dây mồi; súng bắn đạn nhựa, nổ, cao su, hơi cay, pháo hiệu, hiệu lệnh, đánh dấu và đạn sử dụng cho các loại súng này;

b) Phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa;

c) Lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ;

d) Dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại; khóa số tám, bàn chông, dây đinh gai; áo giáp; găng tay điện, găng tay bắt dao; lá chắn, mũ chống đạn; thiết bị áp chế bằng âm thanh;

đ) Động vật nghiệp vụ là động vật được huấn luyện để sử dụng cho yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;

e) Công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự là phương tiện được chế tạo, sản xuất không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có tính năng, tác dụng tương tự như công cụ hỗ trợ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này.

 

Sử dụng hay đem Gậy bóng chày theo người phòng thân do đó mà không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc sử dụng gậy bóng chày sai mục đích, gây sát thương thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự tùy mức độ

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay