Mẫu đơn xin vào Đảng

Được vào Đảng là một vinh dự mà bất cứ cán bộ, công chức, viên chức nào cũng mong muốn được kết nạp cho dù đã sớm hay muộn. Vậy để được kết nạp vào Đảng thì cần những tiêu chí nào, mẫu đơn xin phép ra sao, Luật sư X xin được cung cấp thông tin cụ thể trong bài viết dưới đây. Mong nó hữu ích cho bạn đọc.  

Căn cứ:

Điều lệ Đảng

Nội dung tư vấn

1. Sơ lược Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp hiện hành, là đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Với Đảng kì là lá cờ chuẩn theo tỉ lệ của quốc kỳ Việt Nam, tông màu chủ đạo nền đỏ, biểu tượng màu vàng là búa và liềm bắt chéo nhau. Về tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mac-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
Không phải ai cũng có vinh dự lớn lao là được ngồi vào vị trí, hàng ngũ của Đảng. Để làm được điều này họ phải trải qua nhiều giai đoạn rèn luyện và phấn đấu không ngừng. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên

Căn cứ tổng hợp theo điều lệ Đảng, người được kết nạp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Tuổi đời từ đủ 18 đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng). Người đủ 18 tuổi là người đã phát triển và hoàn thiện đầy đủ khả năng nhận thức cũng như khả năng chịu trách nhiệm. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, đối với trường hợp kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét và ra quyết định.
  • Trình độ học vấn từ tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.
  • Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng.
  • Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm.
  • Có lý lịch rõ ràng, trong sáng, trung thực. Không có tiền án, tiền sự, không chống lại Đảng và Cương lĩnh chính trị của Đảng, không phản động. Thời chiến không làm tình báo, gián điệp cho địch, không phản cách mạng, không tàn sát dân tộc,… 
  • Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu qua quá trình theo dõi và đáng giá mức độ hoản thành cũng như rèn luyện, đảm bảo tính xác thực.
  • Trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng để học hỏi và rèn luyện trước khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng.

3. Mẫu đơn xin vào Đảng

Như vậy, nếu bạn thấy mình có đủ các điều kiện trên hay đang trong quá trình làm đơn thì hãy tham khảo mẫu đơn này nhé. 

                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                          ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

        Kính gửi: Chi ủy: …………………………………………………………………………………………….
Đảng ủy: ………………………………………………………………………………………….
Tôi là: …………………………………………………….sinh ngày……….tháng………năm………………..
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………..
Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………..
Dân tộc:………………………………………… Tôn giáo: ……………………………………………………….
Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………………………………….
Ngày vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày…..tháng…..năm……….tại…………..
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày….tháng….năm…..tại chi bộ……………………………..
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:
– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.
– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.
– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.
– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.
– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.
Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.
*Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:
1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.
4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                                                                                                              ……………, ngày…….tháng…….năm 20……..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và  tên)

Lưu ý: Khi viết đơn, kể cả đơn xin việc, bạn nên cẩn thận, hạn chế lỗi chính tả, tẩy xóa, gạch, viết tắt, viết nhiều mực, viết hoa tùy ý… bởi thông qua lá đơn họ có thể đánh giá con người của bạn. Đơn xin vào Đảng có thể viết tay hoặc đánh máy tùy vào bạn lựa chọn, tuy nhiên hãy trình bày một cách hợp lí.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,