Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở MỚI NHẤT

Khi thi công nhà ở, chúng ta nên lập một bản hợp đồng nhằm đảm bảo sự thỏa thuận hai bên được thực hiện hiệu quả, nếu có tranh chấp sẽ giải quyết theo nội dung ghi trên hợp đồng. Dưới đây, chúng tôi xin được mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở. Mong hữu ích cho bạn đọc.

Nội dung tư vấn

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở:
                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

                          HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

 

Hôm nay, vào lúc…………, ngày ……tháng ………năm 20……. tại ………………………..
Hai bên gồm có:
BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (Bên A)
Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………..
Số CMND:……………………….. Cấp ngày…./…./…….. Tại………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………..
BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (Bên B)
Ông/Bà/Công ty: ……………………………………………………………………………………………..
Số CMND/Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………
Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu là Công ty):
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:………………………………………………………..
Bằng việc thông qua thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng xây dựng nhà ở tại địa chỉ ………………………………., Bên A và Bên B cam kết thực hiện các quyền và nghĩa vụ được nêu trong các điều khoản dưới đây:
ĐIỀU 1. NHỪNG QUY ĐỊNH CHUNG 
1.1 Nội dung công việc
– Sau khi được Bên A bàn giao đầy đủ theo yêu cầu, Bên B sẽ tiến hành thực hiện các công việc có liên quan từ đầu cho đến khi hoàn thành và bàn giao nhà ở cho Bên A.
– Các công việc bao gồm: Xây móng nhà; làm bể nước ngầm; bể phốt; đổ cột; xây tường; đổ sàn đúng kỹ thuật (đúng độ dày theo các bên thoản thuận); làm cầu thang; chèn cửa; trát áo ngoài và trong; đắp phào chỉ, chiếu trần; trang trí ban công; ốp tường nhà tắm, nhà bếp; lát sàn trong phần xây dựng công trình; lắp đặt hoàn thiện phần điện, nước.
1.2. Đơn giá xây dựng
Bên A tính giá xây dựng cho Bên B theo mét vuông (m2) xây dựng mặt sàn. Đơn giá mỗi m2 xây dựng hoàn thiện được tính như sau:
– Sàn chính:……………..đồng/m2.
– Sàn phụ: ……………….đồng/m2 x 50% (nếu có).
Giá trên là giá thi công xây dựng hoàn chỉnh đến khi bàn giao công trình.
1.3. Tiến độ thi công
– Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày …../….. /20………… và dự kiến hoàn thiện kết thúc thi công, bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ vào ngày …/ …/ 20…., nếu chậm hơn dự kiến quá ………..ngày, Bên B sẽ chịu phạt ………% giá trị hợp đồng.
1.4. Giá trị hợp đồng
Giá trị hợp đồng được thanh toán theo số m2 hoàn thiện, cụ thể là …….. đồng/m2.
ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
Bên A có quyền:
– Trực tiếp giám sát thi công về tiến độ (hoặc cử người giám giám sát), biện pháp kỹ thuật thi công về khối lượng và chất lượng, bàn giao nguyên liệu và xác nhận phần việc mới cho thi công tiếp;
– Thay mặt Bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công;
– Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc lãng phí vật tư.
Bên A có nghĩa vụ:
– Cung cấp vật tư thi công đảm bảo về chất lượng, số lượng; cung cấp điện, nước hỗ trợ  công trình;
– Tạm ứng và thanh toán kịp thời trong trường hợp thiếu vật liệu;
– Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình (nếu có bản vẽ) hoặc trình bày ý tưởng xây dựng để Bên B thực hiện (có thể ghi ra giấy để làm căn cứ nếu xây dựng không theo ý muốn hoặc có tranh chấp);
2.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
Bên B có quyền:

– Yêu cầu bên A cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình (nếu có bản vẽ) hoặc trình bày ý tưởng xây dựng cho Bên B.
– Yêu cầu thanh toán và bổ sung nguyên liệu, thuê các dụng cụ cần thiết phát sinh trong quá trình xây dựng.
– Trả công, xin tạm ứng Bên A theo tiến độ xây dựng ngôi nhà.
Bên B có nghĩa vụ:
– Đảm bảo mọi điều kiện về an toàn trong cả quá trình xây nhà, thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình, nếu có tai nạn xảy ra, Bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
– Đảm bảo đủ thợ chính và thợ phụ trong quá trình xây dựng, lập tiến độ thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của Bên A. Từng hạng mục công trình phải được Bên A nghiệm thu mới được thi công tiếp;
– Thi công theo thiết kế và các yêu cầu cụ thể của Bên A, đảm bảo mọi tiêu chuẩn và chất lượng;
– Bảo quản nguyên vật liệu Bên A bàn giao và phương tiện, máy thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, lãng phí phải làm lại không tính tiền công và phải bồi thường vật liệu;
– Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai báo tạm trú;

– Bảo hành công trình trong thời hạn ….. tháng, kể từ ngày được Bên A nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu trong quá trình sử dụng xảy ra các sự cố liên quan đến chất lượng nhà ở khi sinh hoạt, Bên B chịu trách nhiệm khắc phục, Bên A không thanh toán số tiền bảo hành cho Bên B;
ĐIỀU 3. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu được chia ra làm 03 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Xong phần xây thô và lợp mái:
Bên B được ứng trước ……… %/tổng giá trị hợp đồng (thường thì không quá 40%);
Giai đoạn 2: Sau khi lát nền, sơn xong và bàn giao công trình:
Bên B được ứng tiếp ……… %/tổng giá trị hợp đồng (thường thì không quá 40%);
Giai đoạn 3: Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng Bên A được thanh toán số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản đã tạm ứng, thanh toán và tiền bảo hành công trình.
ĐIỀU 4. CAM KẾT THỰC HIỆN 
– Hai bên cam kết thực hiện đúng như các điều khoản nêu trên, hoàn thành đúng hạn.
– Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau để bàn bạc thống nhất lại chất lượng công trình;
– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy Bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức và trình độ tay nghề kỹ thuật như đã thoả thuận, Bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B sẽ được thanh toán…..% theo khối lượng đã được nghiệm thu. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và Bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng.
ĐIỀU 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
– Nếu có tranh chấp, ưu tiên hai bên gặp nhau thỏa thuận lại.
– Nếu không thỏa thuận được thì các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân.
ĐIỀU 6. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
– Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày hai bên hoàn tất công việc.
– Có thể sai lệch về ngày nhưng không đáng kể.
ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
– Hai bên thừa nhận đã đọc hiểu và đồng ý với các điều khoản nêu trên.
– Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một (01) bản để thực hiện.
 ĐẠI DIỆN BÊN A                    ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Từ khóa: