Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần năm 2022

bởi Nguyen Duy
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần năm 2022

Chào Luật sư X, tôi là một trong những cổ đông sáng lập công ty cổ phần chuyên xuất nhập khẩu ô tô, công ty có nhiều chi nhánh tại Hồ Chí Minh nhưng riêng chi nhánh ở quận 12 không tạo được doanh thu như mong muốn liên tiếp 2 năm nay. Vì thế sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông đã đưa ra quyết định giải thể chi nhánh này. Vậy thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần năm 2022 như thế nào? Xin được tư vấn.

Chào bạn, để giải đáp thắc mắc hãy cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Căn cứ pháp lý

Công ty cổ phần là gì theo quy định hiện nay?

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

– Công ty cp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cp có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Những trường hợp doanh nghiệp giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Mọi doanh nghiệp đều có quyền quyết định giải thể doanh nghiệp khi công ty gặp khó khăn, khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp bị bắt buộc phải giải thể theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Chi nhánh công ty cổ phần được giải thể khi đảm bảo đã thanh toán hết các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác trong quá trình tranh chấp hoặc kiện tụng tại Tòa án. Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần phụ thuộc vào hai yếu tố dưới đây:

 • Theo quyết định của doanh nghiệp
 • Công ty cổ phần kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
 • Bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh Nghiệp 2020 về Điều kiện giải thể chi nhánh công ty như sau:

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
 • Chi nhánh doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải thể chi nhánh công ty cổ phần

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần năm 2022
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần năm 2022

Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 2. Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.
 6. Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 7. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 8. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Thời gian giải thể sẽ được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty.

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần năm 2022

Bước 1: Nộp hồ sơ tới Tổng Cục Hải Quan
– Hồ sơ gồm:

Công văn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu nộp tại Tổng Cục Hải Quan
– Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tùy tình trạng thuế xuất nhập khẩu của công ty.

Bước 2: Tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh
– Hồ sơ đóng mã số thuế chi nhánh:

 • Công văn đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh

– Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở

– Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

Lưu ý:

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.
 • Công ty có chi nhánh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Tiến hành làm thủ tục trả con dấu chi nhánh công ty cổ phần

Sau khi đã quyết toán thuế, nếu chi nhánh đăng ký mẫu dấu với cơ quan công an, thì cần nộp công ty cần nộp hồ sơ hủy dấu tại cơ quan công an

– Hồ sơ gồm:

 • Công văn trả con dấu của chi nhánh cần giải thể.
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

– Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan công an

Bước 4: Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cổ phần

Sau khi hoàn thành các bước trên cần nộp hồ sơ giải thể chi nhánh tại phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chi nhánh công ty.

– Hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc giải thể chi nhánh công ty cổ phần
 • Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc giải thể chi nhánh công ty
 • Quyết định hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh công ty.
 • Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.
 • Con dấu của chi nhánh ( nếu có)

– Thời gian xử lý hồ sơ: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh công ty và xóa dữ liệu của chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Sau khi thực hiện các bước trên, chi nhánh công ty Cổ Phần sẽ được chính thức giải thể và làm thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là bài viết Luật sư X tư vấn về “Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần năm 2022” Hy vọng bài viết có ích cho độc giả.
Đội ngũ luật sư của Công ty Luật sư X luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến Thủ tục đổi tên đệm Bắc Giang… của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay tới hotline 0833.102.102 để được các chuyên gia pháp lý của Luật sư X tư vấn trực tiếp.

Hoặc qua các kênh sau:

FaceBook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Các loại cổ phần hiện nay là gì?

Theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, có các loại cổ phần như sau:
– Cổ phần phổ thông;
– Cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có các loại sau:
+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết
+ Cổ phần ưu đãi cổ tức;
+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
+ Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.
Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Chế độ chịu trách nhiệm của công ty cp là gì?

Chế độ chịu trách nhiệm của công ty cổ phần là chế độ trách nhiệm hữu hạn:
– Công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản công ty.
– Cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng số vốn góp vào công ty.

Thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ trước khi giải thể?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, khi giải thể doanh nghiệp thì các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
b) Nợ thuế;
c) Các khoản nợ khác;
Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm