Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên tiến hành như thế nào? Hãy cùng LSX tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lí

Nội dung tư vấn

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Công ty TNHH 1 thành viên thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể của chủ Công ty TNHH 1 thành viên. 

Chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có thể là 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân, chủ sở hữu có quyền quyết định giải thể công ty mà không bị hạn chế bởi bất cứ ai cả. 

Điều 75: Quyền của chủ sở hữu công ty: 

1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

Đồng thời, quyết định giải thể Công ty TNHH 1 thành viên phải được thông qua tại Hội đồng thành viên. Khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp thì Hội đồng thành viên được tổ chức. Quyết định giải thể được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành

Điều 79: Hội đồng thành viên:

5. Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành

Bước 4: Hội đồng đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Bước 5: Người đại diện công ty TNHH 1 thành viên gửi Quyết định giải thể và các Biên bản liên quan đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động,…) trong thời hạn 07 ngày làm việc. Quyết định phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia, và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Đồng thời, chủ doanh nghiệp cũng phải gửi phương án giải quyết nợ chủ thể có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan nhằm giải quyết nghĩa vụ tài chính của công ty.

Bước 6: Sau khi đã thực hiện thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, Chủ doanh nghiệp gửi Đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý “đã giải thể” của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ giải thể gồm có: 

  • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Theo mẫu)
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  • Quyết định giải thể;
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!
Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay