Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại huyện Thanh Oai -Hà Nội

Thanh Oai là một huyện của thành phố Hà Nội. Thanh Oai là một vùng quê với rất nhiều làng nghề như nón lá làng Chuông, tương Cự Đà, giò chả Ước lễ, gạo Bồ nông Thanh Văn, quạt nan, mây tre, giang đan làng Vác, xã Cao Viên, làng Bình Đà, xã Bình Minh ngày xưa rất nổi tiếng với nghề làm pháo, nghề cơ khí ở làng Rùa xã Thanh Thùy. Gần chục năm trở lại, các khu công nghiệp mở ra thu hút nhiều lao động địa phương. Ngày càng nhiều hộ kinh doanh được thành lập tại Thanh Oai. Do vậy, để hỗ trợ và phổ biến tới các bạn đang có ý định thành lập hộ kinh doanh tại huyện Thanh Oai, Luật sư X xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT năm 2019 hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

Nội dung tư vấn

1. Khái quát về hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành:

Theo Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định về hộ kinh doanh như sau:

“Điều 66. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Như vậy, đối với trường hợp hộ kinh doanh có trên 10 lao động thì phải tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Pháp luật hiện nay cho phép các cá nhân, tổ chức tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp của mình, nhưng trong phạm vi ngành, nghề mà luật không cấm. Ngoài ra, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà Luật Đầu tư năm 2014 quy định thì doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành nghề đó thì phải đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu của luật định. Trước khi quyết định đầu tư thành lập doanh nghiệp theo hình thức hộ kinh doanh các bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trên cơ sở các yếu tố hiện có của mình để đưa ra lựa chọn cho phù hợp nhất, song đó, cân nhắc về ưu, nhược điểm của loại hình kinh doanh này, cụ thể như sau:

Về ưu điểm của hộ kinh doanh:

 • Thủ tục thành lập khá đơn giản, tránh được các thủ tục rườm rà.
 • Quy mô gọn nhẹ, phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ.
 • Không phải khai thuế hằng tháng.
 • Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản;
 • Được áp dụng chế độ thuế khoán.

Về nhược điểm của hộ kinh doanh :

 • Không có tư cách pháp nhân, không có con dấu pháp nhân.
 • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ hộ kinh doanh cá thể đối với hoạt động kinh doanh.
 • Chỉ được sử dụng dưới 10 người lao động trực tiếp.
 • Mỗi cá nhân chỉ được đứng tên đại diện thành lập một hộ kinh doanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Các thành viên thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được phép đồng thời nắm giữ các vị trí sau: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm mà không được mở thêm chi nhánh hay địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác.
 • Hộ kinh doanh không được khai, tính thuế GTGT theo phương phương pháp khấu trừ nên không được hoàn thuế, không xuất được hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ những phân tích về ưu và nhược điểm trên, hy vọng các thể giúp các bạn đưa ra lựa chọn hợp lý rằng mình có nên lựa chọn thành lập hộ kinh daonh hay không.

2. Điều kiện thành lập hộ kinh doanh tại huyện Thanh Oai?

Theo con số thống kê không chính thức, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có trên 200.000 hộ kinh doanh đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu chỉ tính riêng địa bàn huyện Thanh Oai có tới gần 30.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, chiếm tỷ lệ không nhỏ so với số lượng hộ kinh doanh trên toàn thành phố. Trong đó, các hộ kinh doanh hoạt động chủ yếu là các làng nghề truyền thống. 

Tuy nhà nước vẫn khuyến khích việc các hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động thành mô hình doanh nghiệp. Nhưng do còn tâm lý lo ngại thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, cũng như các công việc liên quan tới thuế, kế toán trong doanh nghiệp nên nhiều hộ kinh doanh vẫn không thực hiện việc chuyển đổi. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều hộ kinh doanh mới được đăng ký thành lập. Căn cứ theo Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện để được thành lập hộ kinh doanh như sau:

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Khi có đầy đủ các điều kiện để được thành lập hộ kinh doanh như đã nêu ở trên, cũng tương tự như việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Cá nhân muốn thành lập hộ kinh doanh phải thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập hộ kinh doanh.

3. Cơ quan đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Thanh Oai:

Căn cứ tại Điều 13 Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT có quy định về cơ quan đăng kí kinh doanh như sau: 

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Như vậy, đối với cá nhân muốn thành lập hộ kinh doanh tại địa bàn huyện Thanh Oai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Oai, có địa chỉ là Ủy Ban Nhân Dân, Số 135, Tổ 3, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Thanh Oai:

Bước 1: Chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
 • Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • Trường hợp thuê, mượn địa điểm kinh doanh thì xuất trình thêm Giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê, mượn mặt bằng kinh doanh đã được công chứng hoặc chứng thực.
 • Trường hợp giấy thỏa thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng thuê, mượn mặt bằng không công chứng hoặc chứng thực thì xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của bên cho thuê, mượn mặt bằng.
 • Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép đăng ký kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với với cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Theo quy định pháp luật hiện nay, UBND cấp quận, huyện là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Vì vậy, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện của chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai nộp 1 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ đã nêu ở trên tới Phòng tài chính kế hoạch thuộc UBND huyện Thanh Oai để được giải quyết. 

Hiện nay, UBND huyện Thanh Oai có địa chỉ ở số 135, Tổ 3, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hộ sơ theo giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Bước 3: Nhận kết quảTrong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Phòng tài chính kế hoạch phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện của chủ hộ. Trong trường hợp nếu bộ hồ sơ thiếu và chưa đầy đủ, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung cho hoàn chỉnh. Anh/chị phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn để được phê duyệt và cấp phép.

Bước 4: Đăng ký mã số thuế 

Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Căn cứ theo Nghị định 95/2016/TT – BTC quy định về thời hạn thực hiện đăng ký mã số thuế thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký thì chủ hộ kinh doanh phải tới cơ quan thuế để thực hiện việc đăng ký và nhận mã số thuế để làm căn cứ thực hiện các nghĩa vụ thuế sau này.

Địa chỉ thực hiện thủ tục này tại Chi cục thuế huyện Thanh Oai có địa chỉ tại số 7, Quốc lộ 21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Hy vọng bài viết có ích đối với quý độc giả

Khuyến nghị 

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.