Tội môi giới mại dâm là gì?

Hành vi mua bán dâm là hành vi bị pháp luật cấm. Người có hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm. Vậy, khi nào thì cấu thành tội môi giới mại dâm. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Cấu thành một tội phạm bao giờ cũng có bốn yếu tố: chủ thể, khách thể, mặt chủ quan và mặt khách quan. Khi hành vi phạm tội đáp ứng được 4 yếu tố tên sẽ cấu thành nên tội phạm. Mỗi tội phạm có một dấu hiệu, đặc trưng riêng để phân biệt các tội phạm. Với tội môi giới mại dâm, 4 yếu tố có đặc điểm như sau:

1. Chủ thể:

Người chịu trách nhiệm hình sự với tội môi giới mại dâm phải là người từ đủ 14 tuổi. Tuy nhiên, có sự phân chia giai đoạn tuổi chịu trách nhiệm tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của tội phạm. Cụ thể: 

Với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi: người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trường hợp tội phạm rất nghiệm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Đối với người từ 16 tuổi, phải chịu trách nhiệm với mọi tội phạm, trong đó có tội môi giới mại dâm.

2. Khách thể 

Tội môi giới mại dâm là tội phạm xâm phạm đến đạo đức , thuần phong, mỹ tục, đến đời sống văn hóa, trật tự trị an xã hội

3. Mặt khách quan

Hành vi khách quan

Chủ thể vi phạm thực hiện hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt với vai trò người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm. 

Ví dụ: B là người có nhu cầu quan hệ tình dục, đưa cho A một khoản tiền “thù lao”. A dẫn C đến để thực hiện quan hệ tình dục với B và nhận được một khoản phí tương ứng đã thỏa thuận. Trong tình huống này, A là người phạm tội môi giới mại dâm. 

Như vậy, để xác định xem ai là người phạm tội môi giới mại dâm, phải xác định xem hành vi của người đó là gì? Nếu làm trung gian để cho người mua dâm và bán dâm thì phạm tội môi giới mại dâm. Hành vi phạm tội môi giới mại dâm không nhất thiết bên môi giới phải biết “khách hàng” của mình là ai vẫn cấu thành tội.

Điều 328: Tội môi giới mại dâm

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 

Hậu quả

Hậu quả xảy ra không phải là yếu tố bắt buộc để cấu thành tôi. Tuy nhiên nó lại là căn cứ để tăng nặng khung hình phạt bởi hậu quả càng nghiêm trọng, tội phạm sẽ thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trong, hoặc đặ biệt nghiêm trọng. Khung hình phạt sẽ tăng lên tùy theo mức độ hậu quả. 

Điều 328: Tội môi giới mại dâm

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

4.  Mặt chủ quan

Người phạm tội môi giới mại dâm thực hiện hành vi phạm tội do lỗi cố ý. Việc dụ dỗ, dẫn dắt người mua dâm, bán dâm để thực hiện mục đích trục lợi, kinh doanh. Nói như vậy có nghĩa là, nếu họ thực hiện hành vi phạm tội do lỗi vô ý ( không biết hoặc không thể biết có việc mua bán dâm) thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ví dụ: A là người thân của B, thường hay chở B đi làm về. Ngày 12/02/2019, như thường lệ, A chở B đi làm về nhưng B nhờ A chờ mình đến khách sạn H. Tại khách sạn H, B đã thực hiện việc bán dâm với C và bị lực lượng công an bắt tại chỗ và bắt luôn cả A đang đứng chờ dưới khách sạn. Việc chở B đến khách sạn, A không hề hay biết có hành vi bán dâm nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Động cơ của người phạm tội môi giới mại dâm là do tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, nó không phải là yếu tố bắt buộc cấu thành nên tội phạm. Động cơ có ý nghĩa đến việc quyết định hình phạt đối với người phạm tội, động cơ càng xấu mức hình phạt sẽ càng nặng và ngược lại.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay