Bị cận có phải tham gia nghĩa vụ quân sự 2019

Nhiều người cho rằng nếu mắc một số bệnh như cận thị thì sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Quan điểm này liệu có đúng? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Nội dung tư vấn:

1. Không phải cứ bị cận sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự

Không phải cứ thích là được đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc lệnh điều đi nghĩa vụ quân sự. Việc nhập ngũ hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, người nhập ngũ phải có những tiêu chuẩn, tư cách và điều kiện theo luật định mới được tham gia. Bởi vậy, với mỗi người nhập ngũ, họ phải đáp ứng được 5 tiêu chuẩn “đầu vào”, cụ thể tại Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015: 

 • Có lý lịch rõ ràng: Bao gồm các thông tin về Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, trình độ,…
 • Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Thuộc về phẩm chất, quá trình chấp hành quy định pháp luật. Bởi lẽ, nếu là một người có phẩm chất không tốt, hay vi phạm pháp luật thì nên được giáo dục, việc phục vụ đất nước khó được chấp nhận.
 • Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định: Việc bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm lớn lao, người nhập ngũ phải thực hiện những công việc cần dùng đến sức khỏe. Sẽ là khó khăn nếu như sức khỏe ốm yếu và bệnh tật khi lao ra chiến trường.
 • Có trình độ văn hóa phù hợp: Trình độ văn hóa giúp người nhập ngũ có thể đủ khả năng nhận thức được công việc phải làm của bản thân và tuân thủ kỷ luật đơn vị. 
Cụ thể hóa từ Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự 2015: 

Điều 31: Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân: 

1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có các tiêu chuẩn sau: 

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

d) Có trình độ văn hóa phù hợp.

Cận thị là vấn đề thuộc về sức khỏe của người nhập ngũ. Hướng dẫn về vấn đề này được quy định tại  Điều 4 của Thông tư 148/2018/TT-BQP, theo đó, không phải ai cận cũng được miễn nghĩa vụ quân sự. Người bị cận phải đáp ứng hai tiêu chuẩn về sức khỏe mới được miễn nghĩa vụ khi bị cận. Bao gồm “loại sức khỏe” và “độ cận”. 

Cụ thể,  đối với những công dân có sức khỏe loại 3 mắc tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điôp trở lên, viễn thị các mức độ) thì sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. 

Điều 4: Tiêu chuẩn tuyển quân: 

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Căn cứ vào quy định nêu trên có thể thấy, trường hợp bị cận thị từ 1,5 điôp trở lên và sức khỏe loại 3 thì được miễn nghĩa vụ quân sự.

Tham khảo : Béo quá có phải đi nghĩa vụ quân sự

2.  Quy trình tham gia nghĩ vụ quân sự 2019: 

– Lệnh gọi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự

Tháng 4 hàng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ký Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển lệnh đến công dân trong thời hạn 10 ngày để công dân tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự

– Trách nhiệm của công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự
 • Chuẩn bị hồ sơ gồm có
  • Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự;
  • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu).
 • Khai tờ khai và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của ban chỉ huy quân sự cấp xã
– Khám sức khỏe:

Hàng năm, từ ngày 01/11 đến 31/12, công dân trong độ tuổi nhập ngũ từ 18 – 25 tuổi (18 – 27 tuổi với đối với công dân đã được tạm hoãn NVQS vì lý do đi học ĐH, CĐ) sẽ phải tham gia khám sức khỏe NVQS

Lệnh gọi khám sức khỏe phải được báo trước cho công dân 15 ngày

Hy vọng bài viết có ích cho bạn. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,