Các loại hợp đồng theo pháp luật lao động hiện hành?

Trước khi tham gia vào một tổ chức, doanh nghiệp thì người lao động sẽ phải kí kết các loại hợp đồng để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện đúng như thỏa thuận. Vậy các loại hợp đồng đó là gì theo quy định của pháp luật lao động hiện hành?

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động được hiểu là sự thỏa thuận, cam kết của các bên về công việc, theo đó phát sinh các quyền và nghĩa vụ buộc các bên phải thực hiện, được quy định tại Điều 15 Bộ luật lao động 2012.

Điều 15. Hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Các loại hợp đồng lao động theo pháp luật lao động hiện hành.

Hợp đồng được chia thành ba loại, được quy định cụ thể tại Điều 22 bộ luật lao động 2012:

  1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng theo thỏa thuận giữa hai bên về việc xác định thời hạn, theo đó, khi kí kết hợp đồng này, thời hạn của người lao động sẽ không được xác định, không quy định thời gian chấm dứt hợp đồng. Người lao động có thể nghỉ bất cứ khi nào nhưng phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước trong một khoản thời gian xác định.
  2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là loại hợp đồng theo thỏa thuận giữa hai bên về việc xác định thời hạn, theo đó, khi kí kết hợp đồng này, thời hạn của người lao động sẽ được xác định, có quy định thời gian chấm dứt hợp đồng. Người lao động sẽ chấm dứt hiệu lực sau khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Nếu hai bên vẫn mong muốn tiếp tục hợp tác thì sẽ kí hợp đồng tiếp theo trong thời hạn 30 ngày. 
  3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đây là loại hợp đồng được sử dụng phổ biết dành cho sinh viên có nhu cầu xin các công việc mùa vụ, part time. Như tên gọi, hợp đồng này có hiều lực dưới 12 tháng theo thỏa thuận của hai bên. Nếu hai bên vẫn mong muốn tiếp tục hợp tác thì sẽ kí hợp đồng tiếp theo trong thời hạn 30 ngày. Loại hợp đồng này nghiêm cấm việc kí kết công việc có tính chất dài hạn trên 12 tháng trừ các trường hợp luật quy định.

Điều 22. Loại hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Tùy vào tính chất của từng công việc mà người sử dụng lao động và người lao động có thể kí kết những loại hợp đồng lao động phù hợp.Tuy nhiên để tránh những trường hợp đáng tiếc sảy ra khi không hiểu rõ tính chất của từng loại hợp đồng.

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: