Mẫu đơn xin phép dạy thêm ngoài trường

Học thêm, dạy thêm có lẽ là điều không còn xa lại đối với học sinh, phụ huynh cũng như giáo viên hiện này. Tuy nhiên, không phải ai cũng được phép dạy thêm và cũng không phải khi nào cũng được dạy thêm. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Thông tư 17/2012/TT-BGTDT

Nội dung tư vấn:

1. Mẫu đơn xin dạy thêm ngoài trường là bắt buộc !

Một trong những hồ sơ quan trọng nhất để được cấp phép dạy thêm chính là mẫu đơn xin dạy thêm ngoài trường. Mẫu giấy này chứa đựng các thông tin về giáo viên, bộ môn dạy, thời gian dạy và trình bày nguyện vọng được tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Bởi vậy, việc hoàn thiện mẫu giấy này rất quan trọng. 

Sau khi hoàn thiện đơn xin dạy thêm cùng với các hồ sơ khác như Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm; Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn…thì người làm đơn thực hiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể: 

  • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.
  • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

Sau thời hạn 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép hoạt động dạy thêm cho tổ chức có nhu cầu dạy thêm, học thêm bằng văn bản. 

2. Mẫu giấy xin phép dạy thêm ngoài nhà trường. 

Ảnh cá nhân

3×4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

………….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐĂNG KÝ
THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

(Dành cho cán bộ, giáo viên đương nhiệm tại các cơ sở giáo dục công lập).

Kính gửi: Ban giám hiệu (hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý GD)

………………………………………………………………….

Tôi là: ……………………………………………..…………………………………………………………………

Số CMTND:………………..…..Ngày cấp:……………………..Nơi cấp:……………………

Hiện đang công tác, giảng dạy tại:………………………………………………………………………..

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 và quyết định số …………. của …………………. ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội, tôi đăng ký được tham gia dạy thêm trong tuần theo lịch sau:

Thứ

Môn dạy

Thời gian dạy
(từ …. – đến ….)

Địa điểm dạy thêm

Đối tượng học thêm

         
         
         

Nếu được cơ quan cho phép tham gia dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố đã ban hành.

Ghi chú: Giáo viên giữ 01 bản, nộp cho đơn vị quản lý 01 bản và nộp cho người quản lý nơi dạy thêm.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

(ký và đóng dấu)

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ xin giấy phép dạy thêm tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,