Mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của công ty cổ phần

Kinh doanh không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ. Trong những khoảng thời gian khó khăn, nhiều doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh thay vì giải thể. Trong 1 bộ hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giấy ủy quyền là một loại giấy tờ pháp lý hết sức quan trọng. Vậy giấy ủy quyền bao gồm những nội dung nào, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần được định nghĩa thông qua những đặc điểm cơ bản, cụ thể:

“1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”

Như vậy, theo luật định, cổ đông của công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm hữu hạn và vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần.

2. Mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của công ty cổ phần

Trong trường hợp chủ sở hữu của công ty không thể thực hiện thủ tục này, giấy ủy quyền – văn bản ủy quyền sẽ là một trong những giấy tờ pháp lý bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng kinh doanh. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra mẫu giấy ủy quyền cho công ty cổ phần:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

1.Bên uỷ quyền (Bên A): 

CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số DN:

Địa chỉ:

Đại diện theo pháp luật:         Chức danh:

2. Bên được uỷ quyền (Bên B): 

Họ và tên : …………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD: ……………….Cấp ngày: ………… Tại: …….……………………………….

Là người được ủy quyền

Họ và tên : …………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD: ……………….Cấp ngày: ………… Tại: …….……………………………….

Là người được ủy quyền

NỘI DUNG UỶ QUYỀN

1.Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện công việc liên quan đến thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: Nộp hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ, rút hồ sơ, nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố…….

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy uỷ quyền có giá trị từ ngày hoàn thiện hồ sơ hợp lệ đến khi công việc uỷ quyền kết thúc.

3. Cam kết chung: Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung do Bên B nhân danh bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc phạm vi uỷ quyền và cam kết chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình được thực hiện.

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền,nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc xác lập Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của công ty cổ phần. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: , ,