Mức trợ cấp dành cho thương binh

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh cũng có sự thay đổi so với trước đây. Để nắm rõ mức trợ cấp dành cho thương binh, xin tham khảo bài viết dưới đây của LSX.

Căn cứ:

 • Nghị định 58/2019/NĐ-CP
 • Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005
 • Pháp lệnh ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Nội dung tư vấn

1. Thương binh là ai?

Theo Điều 19 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B được gọi chung là thương binh.
Trong đó, thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;
 • Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;
 • Làm nghĩa vụ quốc tế;
 • Đấu tranh chống tội phạm;
 • Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;
 • Làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;
 • Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.

Người hưởng chính sách như thương binh là người không phải là quân nhân, công an nhân dân, bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp liệt kê ở trên được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”.

Thương binh loại B là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên trong khi tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993.

2. Mức trợ cấp dành cho thương binh

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2019) quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

 • Đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: Mức trợ cấp này sẽ dựa trên mức chuẩn là 1,624 triệu đồng và mức suy giảm khả năng lao động của từng thương binh. Cụ thể:

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

1

21%

1.094.000

21

41%

2.135.000

2

22%

1.147.000

22

42%

2.186.000

3

23%

1.196.000

23

43%

2.236.000

4

24%

1.249.000

24

44%

2.291.000

5

25%

1.302.000

25

45%

2.343.000

6

26%

1.353.000

26

46%

2.395.000

7

27%

1.404.000

27

47%

2.446.000

8

28%

1.459.000

28

48%

2.498.000

9

29%

1.508.000

29

49%

2.552.000

10

30%

1.562.000

30

50%

2.602.000

11

31%

1.613.000

31

51%

2.656.000

12

32%

1.667.000

32

52%

2.708.000

13

33%

1.718.000

33

53%

2.758.000

14

34%

1.770.000

34

54%

2.811.000

15

35%

1.824.000

35

55%

2.864.000

16

36%

1.874.000

36

56%

2.917.000

17

37%

1.924.000

37

57%

2.966.000

18

38%

1.980.000

38

58%

3.020.000

19

39%

2.032.000

39

59%

3.073.000

20

40%

2.082.000

40

60%

3.124.000

41

61%

3.174.000

61

81%

4.216.000

42

62%

3.229.000

62

82%

4.270.000

43

63%

3.278.000

63

83%

4.322.000

44

64%

3.332.000

64

84%

4.372.000

45

65%

3.383.000

65

85%

4.426.000

46

66%

3.437.000

66

86%

4.476.000

47

67%

3.488.000

67

87%

4.527.000

48

68%

3.541.000

68

88%

4.580.000

49

69%

3.593.000

69

89%

4.635.000

50

70%

3.644.000

70

90%

4.688.000

51

71%

3.694.000

71

91%

4.737.000

52

72%

3.748.000

72

92%

4.788.000

53

73%

3.803.000

73

93%

4.842.000

54

74%

3.853.000

74

94%

4.891.000

55

75%

3.906.000

75

95%

4.947.000

56

76%

3.957.000

76

96%

4.998.000

57

77%

4.009.000

77

97%

5.048.000

58

78%

4.059.000

78

98%

5.102.000

59

79%

4.112.000

79

99%

5.154.000

60

80%

4.164.000

80

100%

5.207.000

 • Đối với thương binh loại B: Mức trợ cấp này sẽ dựa trên mức chuẩn là 1,624 triệu đồng và mức suy giảm khả năng lao động của từng thương binh. Cụ thể:

 

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

1

21%

904.000

22

42%

1.799.000

2

22%

947.000

23

43%

1.842.000

3

23%

987.000

24

44%

1.883.000

4

24%

1.032.000

25

45%

1.924.000

5

25%

1.076.000

26

46%

1.968.000

6

26%

1.117.000

27

47%

2.006.000

7

27%

1.159.000

28

48%

2.050.000

8

28%

1.200.000

29

49%

2.092.000

9

29%

1.245.000

30

50%

2.135.000

10

30%

1.287.000

31

51%

2.179.000

11

31%

1.328.000

32

52%

2.218.000

12

32%

1.372.000

33

53%

2.263.000

13

33%

1.415.000

34

54%

2.306.000

14

34%

1.459.000

35

55%

2.389.000

15

35%

1.501.000

36

56%

2.431.000

16

36%

1.541.000

37

57%

2.477.000

17

37%

1.584.000

38

58%

2.519.000

18

38%

1.628.000

39

59%

2.560.000

19

39%

1.671.000

40

60%

2.602.000

20

40%

1.712.000

41

61%

2.646.000

21

41%

1.756.000

42

62%

2.688.000

43

63%

2.732.000

62

82%

3.541.000

44

64%

2.772.000

63

83%

3.581.000

45

65%

2.816.000

64

84%

3.625.000

46

66%

2.860.000

65

85%

3.671.000

47

67%

2.902.000

66

86%

3.710.000

48

68%

2.942.000

67

87%

3.754.000

49

69%

2.984.000

68

88%

3.795.000

50

70%

3.028.000

69

89%

3.840.000

51

71%

3.073.000

70

90%

3.880.000

52

72%

3.114.000

71

91%

3.923.000

53

73%

3.157.000

72

92%

3.966.000

54

74%

3.199.000

73

93%

4.009.000

55

75%

3.244.000

74

94%

4.053.000

56

76%

3.285.000

75

95%

4.094.000

57

77%

3.326.000

76

96%

4.137.000

58

78%

3.367.000

77

97%

4.178.000

59

79%

3.412.000

78

98%

4.220.000

60

80%

3.457.000

79

99%

4.264.000

61

81%

3.497.000

80

100%

4.308.000

Trên đây là một số thông tin về mức trợ cấp của thương binh. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn!

 

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hành chính tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay