Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ – Những điều cần lưu ý

bởi LeDuyPhuong
Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ - Những điều cần lưu ý

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động có tính lặp đi lặp lại của mỗi chi bộ Đảng cấp cơ sở. Hoạt động này cũng được tiến hành theo những trình tự, thủ tục nhất đinh. Theo đó, buổi sinh hoạt góp mặt của những người Đảng viên bàn bạc, thảo luận những vấn đề trong công tác xây dựng đảng phát triên và của chi bộ nói riêng. Như vậy, nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ bao gồm những vấn đề gì? Cùng lsx tìm hiểu về vấn đề ” Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ-Những vấn đề cần lưu ý” qua bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn ở chi bộ cơ sở trong công tác phổ biến, bàn bạc các vấn đề chính trị của Đảng nói chung và chi bộ nói riêng. Từ đó, đóng góp vào sự phát triển công tác Đảng cộng sản Việt Nam.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ - Những điều cần lưu ý

Sinh hoạt chi bộ bao gồm: sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

+ Sinh hoạt thường kỳ: Căn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung chủ yếu: Về công tác chính trị, tư tưởng;Về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó đánh giá được

+ Sinh hoạt chuyên đề: Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề nhất định. Cụ thể về: năng lực lãnh đạo; nâng cao nhận thức, tự giác của Đảng viên; ý thưc chấp hành pháp luật,….

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

Căn cứ hướng dẫn 12-HD/BTCTW một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì sinh hoạt chuyên đề chi bộ gồm các nội dung sau:

Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau:

– Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

– Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

– Về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

– Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục; sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ.

– Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

– Về giáo dục truyền thống cách mạng; truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

– Những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

Như vậy, các nhóm vấn đề bên trên được đưa ra bàn bạc, thảo thuận trong buổi sinh hoạt chi bộ phền chuyên đề. Việc sinh hoạt chuyên đề chi bộ góp phần giúp Đảng viên nắm bắt tình hình trong và ngoài nước; đồng thời còn bàn bạc nhau đưa ra quan điểm; vạch ra kế hoạch chủ trương mới cho quá trình phát triển của Đảng và chi bộ tại đó.

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề chi bộ

– Nâng cao về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong tổ chức cơ sở Đảng cùng với chất lượng của các cán bộ, Đảng viên

+ Trong buổi sinh hoạt chuyên đề; luôn đưa ra những khiếm khuyết của chi bộ và từng Đảng viên. Từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục; thậm chí là khiên trách và kỷ luật nhất định.

+ Bên cạnh đó, những Đảng viên nổi bật trong hoạt động sẽ được biểu dương trước chi bộ

+ Nhờ sinh hoạt chuyên đề chi bộ mà các đảng viên thấy được khiếm khuyết của mình; từ đó, phấn đấu hơn, rút kinh nghiệm để phát triển hơn trong công tác, suy nghĩ, hành động.

– Nâng cao về nhận thức, tự giác về việc chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng; các quy định về pháp luật, chính sách cho Đảng viên từ Nhà nước.

+ Thực hiện các chế độ sinh hoạt một cách nghiêm túc theo định kỳ trong Điều lệ của Đảng. Ngoài ra, Đảng viên nói riêng; tổ chức Đảng nói chung cần phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật về việc điều hành; quản lý, thực hiện nhiệm vụ về chính trị.

+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gíup nâng cao nhận thưc của mỗi Đảng viên; trong chấp hành Điều lệ Đảng và Pháp luật hiện nay.

– Hỗ trợ Đảng viên nâng cao ý thức về trách nhiệm; học tập, rèn luyện, tu dưỡng; thực hiện tốt nhiệm vụ của mình hơn để giữ vững đảng trong sạch, vững mạnh. Tránh những mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, đạo đức nghiêm trọng.

Mời bạn xem thêm

Một số bài viết liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh; quyết định tạm ngừng kinh doanh sau đây có thể bạn sẽ tham khảo:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ – Những điều cần lưu ý”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về dịch vụ của của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Sinh hoạt thường kỳ chi bộ gồm những nội dung gì?

Nôi dung bao gồm: Công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chính trị. hai nội dung này sẽ được tổ chức, phổ biến tại buổi sinh hoạt thường kỳ chi bộ. Căn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hằng tháng chi bộ sinh hoạt hai nội dung trên.

Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ

Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt).

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm