Sinh con thứ ba có bị xử phạt hay không?

Hiện nay, chính sách dân số đã được nới lỏng hơn so với trước. Nhiều trường hợp các gia đình đã tính đến chuyện sinh con thứ ba. Vậy sinh con thứ ba có bị xử phạt hay không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Pháp lệnh dân số 2003
 • Pháp lệnh dân số 2008 sửa đổi pháp lệnh dân số 2003
 • Nghị định số 104/2003/NĐ-CP
 • Nghị định số 20/2010/NĐ-CP
 • Nghị định số 18/2011/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Sinh con thứ ba có vi phạm pháp luật hay không?

Pháp lệnh dân số 2008 quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại điều 10 như sau:

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

Những trường hợp đặc biệt được sinh thêm con thứ ba là:

 • Cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Sinh lần thứ nhất mà đã sinh ba con trở lên;
 • Đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;
 • Tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;
 • Đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;
 • Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):
  • Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);
  • Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống;
 • Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Nếu bạn nằm trong trường hợp này, bạn được phép sinh con thứ ba. Còn nếu không, thì việc sinh con thứ ba của bạn là vi phạm pháp luật

2. Xử phạt 

Tuy là vi phạm pháp luật, nhưng hiện nay lại không có quy định xử phạt cho hành vi này. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế không có quy định về chế tài xử phạt cho hành vi này. Không chỉ vây, không có bất kì văn bản nào khác có chế tài xử phạt với hành vi trên hiện nay (trước từng có nhưng đã bị bãi bỏ). Vì vậy, biện pháp chủ yếu để hạn chế sinh con thứ ba vào thời điểm này vẫn là khuyến khích và áp dụng.

Tuy nhiên, đối với Đảng viên và công chức, viên chức nhà nước nếu sinh con thứ ba vẫn có thể bị xử lý theo điều lệ Đảng và nội quy của ngành. Mời các bạn tham khảo bên bài viết:

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay